OK21: Ledende overlæger skifter titel til cheflæger
Mange afdelinger i dag har samme størrelse, som et sygehus havde før i tiden, derfor har reform af stillingsstrukturen på overlægeområdet været vigtigt for Overlægeforeningen. Den har de nu fået med ny overenskomstaftale med RLTN.Foto: Joachim Rode

OK21: Ledende overlæger skifter titel til cheflæger Sygehusafdelinger skal fremover ledes af cheflæger, som får støtte af en ny gruppe af ledende overlæger. Det er en del af den nye overenskomstaftale mellem Overlægeforeningen og RLTN, der også byder på et stort løndyk for nyuddannede overlæger.

I ti år har Overlægeforeningen og regionerne løbende drøftet mulighederne for en reform af stillingsstrukturen på overlægeområdet. Nu er det blevet en realitet med den nye overenskomstaftale, som Overlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik tirsdag aften.

Aftalen indebærer, at de ledende overlæger skifter titel og fremover bliver cheflæger. Til gengæld bliver stillingsbetegnelserne som funktionsansvarlig overlæge og specialeansvarlig overlæge omdøbt til ledende overlæge. De ‘nye’ ledende overlæger skal bistå cheflægen og kan bl.a. varetage den faglige og strategiske ledelse af afsnit eller sektioner, ligesom de kan være ansvarlige for uddannelse, forskning eller kvalitetsarbejdet på afdelingen.

Nye titler matcher udviklingen

Formanden for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, mener, at de nye stillingsbetegnelser matcher udviklingen i sundhedsvæsenet, hvor mange afdelinger i dag har samme størrelse, som et sygehus havde før i tiden.

»Det har været en stor udfordring for de ledende overlæger, fordi de ofte uden ret megen støtte har skullet lede kæmpestore afdelinger spredt på flere matrikler og med mange forskellige fagområder. Derfor passer titlen som cheflæge bedre til opgaven. Men endnu vigtigere, så baner overenskomsten nu vej til, at deres ledelsesspænd kan mindskes med etableringen af de nye stillinger som ledende overlæger,« siger Lisbeth Lintz i en pressemeddelelse.

Anders Kühnau (S), der er formand for RLTN, mener, at aftalen viser, at de centrale parter er parate til at tage et fælles ansvar for at etablere de rette rammer om fremtidens sundhedsvæsen.

»Vi har længe haft fokus på lægelig ledelse, fordi god og tydelig ledelse er vigtigt for en veldrevet afdeling og dermed for patienternes behandling. Med denne aftale tager vi et vigtigt skridt mod mere og bedre ledelse og dermed mod bedre behandling,« siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

Overenskomstaftalen betyder, at cheflæger og ledende overlæger bliver indplaceret i aftalen vedrørende lægelige chefer på løntrin 52.

Løndyk på 30.000 til nyuddannede overlæger

Mens cheflæger og ledende overlæger går op i løn, går nyansatte overlæger ned i løn. Et nyt krav betyder, at nyansatte læger starter på et løntrin, der årligt ligger 30.000 kr. under den nuværende grundløn. Efter tre års ansættelse stiger overlægen automatisk til den varige grundløn.

»Kravet om et nyt løntrin var forudsætningen for, at vi kunne få de helt afgørende forbedringer af de lægelige lederstillinger. Med den automatiske overgang efter tre år har vi sikret, at også nye overlæger får ordentlige vilkår, samtidig med at deres karrieremuligheder forbedres,« siger Lisbeth Lintz.

Efteruddannelse og pension

Efteruddannelse har været et højt prioriteret krav fra Overlægeforeningen i forhandlingerne, fordi færre overlæger får de ti dages efteruddannelse årligt, som overenskomsten giver dem ret til.

I den nye overenskomstaftale er der en fælles forståelse mellem de to parter om, at det er helt afgørende at få vendt udviklingen, så overlægerne er både fagligt og ledelsesmæssigt opdaterede.

»Aftalen er et skridt i den rigtige retning, og vi vil nøje følge udviklingen i overlægers adgang til efteruddannelse de kommende år,« lyder det fra overlægernes formand.

Aftalen indeholder også en ny bestemmelser om, at der skal fastlægges en gensidig forpligtende plan for efteruddannelse i den årlige lederudviklingssamtale (LUS), og at der årligt skal følges op på, om planen er fulgt, herunder på antallet af dage til efteruddannelse.

Overenskomsten byder derudover på en pensionsforbedring på 0,67 pct. for lægelige chefer og 0,66 pct. for alle overenskomstansatte overlæger.

Derudover er der en helt ny fritvalgsordning, hvor overlægerne får mulighed for selv at vælge, om alle pengene skal indbetales til pension, eller om de hellere vil trække en del ud til andre formål, f.eks. løn eller andre typer af pensionsordninger. Aftalen åbner for, at pensionsbidrag over 15 pct. i stedet helt eller delvist kan trækkes ud til løn.

En ledende overlæge kan således konvertere op til seks pct. fra pension til løn, mens en overenskomstansat overlæge kan konvertere op til 4,54 pct. til løn.

Kommentarer

 1. Nu vi alligevel ændrer titler uden at ændre funktioner og jobindhold, så kunne man ligeså godt have sløjfet afdelingslægetitlen også. Så ligner vi også udlandet mere:
  Læge / speciallæge / overlæge / ledende overlæge / cheflæge.

  1. Kære Jesper Fjølner!
   Afdelingslægernes vilkår og titulering er en del af Yngre Lægers overenskomst
   Det bliver altså ikke forhandlet af Overlægeforeningen men forhandles af Yngre Læger
   VH Lisbeth

 2. Interessant at man ved overenskomst kan forhandle titler. Tænker der nu påhviler DSRs lederforenning at få ledende sygeplejerskers titler til at matche opgaver og ansvar på lige fod med de nye cheflæger, som en oversygeplejerske sidder i fælles afdelingsledelse med idag.

  1. Kære Ken Jensen!
   Ændring af titler alene vil næppe give bedre lægelig ledelse, men så er det jo godt vi ikke kun har ændret titlerne
   VH Lisbeth

 3. det er da nærmest pinligt at overlægeforengen stjæler pengene fra kommende kolleger. Især da det eneste ,der er opnået er en gang varm luft i form af nye titler uden reelt ændret indhold . mvh

  1. Kære Lars Guttorm!
   Ingen går ned i løn!
   Men der er derimod bedre muligheder for lønudvikling i dette overenskomstresultat udover ændrede titler
   Så ikke bare varm luft, men nødvendig styrkelse af lægelig ledelse
   VH Lisbeth Lintz

   1. Med denne aftale (lad os bare kalde den “at mele sin egen kage”-aftalen) får lægegenerationerne efter jer et markant dårligere udgangspunkt og en dårligere livsløn herunder pension end I selv gjorde.

    De ædle intentioner og kollegialiteten er ret svære at få øje på.

    1. Det er simpelthen svært for mig at forstå at alle læger, der kommer efter står markant dårligere pgr. denne aftale? Det er i alle lægers interesse at den lægefaglige ledelse i sundhedsvæsnet styrkes og markeres. Reelt set har en lederstilling været ensbetydende med lønnedgang for mange overlæger sammenlignet med overlæger i vagt og det er ikke i nogens interesse, at der er så få (eller ingen) ansøgere til ledelsesstillinger i sundhedsvæsnet. God kvalificeret lægefaglig ledelse skaber bedre arbejdsmiljø for alle læger og bedre patientbehandling! https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/koncern-hr-udvikling/inspiration/fokusomrader/w_1695-lagelig-ledelse.pdf

     1. Lægelig ledelse er vigtig. Men hvorfor skal de yngste overlæger betale for den, når det er noget, der skal glæde alle læger?
      Sjovt nok de, der ikke kan stemme på aftalen.
      De kommende yngste overlæger betaler allerede prisen for regionernes anciennitetsloft.

      Det er usolidarisk at de etablerede overlæger skummer fløden på andres bekostning.

   2. Jo vi går ned i løn, det er jo tydeligt at der går endnu længere tid inden man får “slut løn”. Afskaffer i så 5 års reglen, eller har vi nu indført en 8 års regel?

    Vi burde arbejde på lige løn for lige arbejde, istedet for et arkaisk accinetets baseret løn system.

 4. Man må sige, at aftalen temmelig entydigt sender en pose penge opad i systemet.
  Næppe en idé som glæder foreningen af Yngre Læger, som ellers forventes at levere fremtidens overlæger.

  1. Kære Stefan Harders!
   I Overlægeforeningen forhandler vi vilkår for overlæger
   Det har i flere år været et prioriteret krav at styrke den lægelige ledelse
   Det mener vi er lykkedes med denne aftale
   VH Lisbeth Lintz

   1. Overlægeforeningen burde vel forhandle løn også for yngre overlæger? Eller regnes nye overlæger ikke som rigtige overlæger?
    Uanset Lisbeth Lintz ikke mener at der er tale om lønnedgang, så er det jo 30000 mindre om året i 3 år i forhold til, hvad man kunne have forventet.
    Jeg vil foreslå at en evt. lavere løn til overlæger skulle afhænge af antal år som afdelingslæge/speciallæge før tiltrædelse i overlægestilling. Den nedsatte løn kunne gælde indtil 3 års anciennitet som speciallæge. Det vil sige at man efter fx 5 år som afdelingslæge tiltræder til fuld overlægeløn. Og det ville formentlig matche de faktiske kompetencer bedre.

 5. Efter 5 år som afdelingslæge har jeg glædet mig til at blive overlæge i 2021 men jeg har ikke lyst til at blive medlem af en fagforening der mener at jeg og andre “nye” overlæger ikke er det samme værd som I andre.
  Med denne OK har Overlægeforeningen forhandlet en aftale på plads der giver dem ekstra lønkroner og koster alle Yngre Læger lønkroner. Jeg håber Lægeforeningen går ind i sagen.

Skriv kommentar