Nyt middel virker både hurtigt og i lang tid på depression Et eksperimentelt middel mod depression ser ud til at virke hurtigt og sikkert.

Et nyt eksperimentelt, antidepressivt middel kaldet GLYX-13 har vist lovende og hurtig effekt i voksne, hvor andre antidepressive midler ikke  har haft effekt.

Det viser resultater fra et klinisk fase 2 studie offentliggjort i tidsskriftet Neuropsychopharmacology.

Samtidig giver behandling med GLYX-13 meget færre bivirkninger i sammenligning med andre typer antidepressiv medicin.

GLYX-13 er et peptid, der rammer en glutamatreceptor i hjernen kaldet NMDA, der spiller en vigtig rolle i regulering af nerveforbindelser herunder indlæring og hukommelsesfunktioner. Der er dermed tale om en helt anden mekanisme end andre midler mod depression.

Forskerne har forsøgt at finde en ny måde at ramme NMDA-receptoren på således, at de positive antidepressive faktorer blev opretholdt, mens de negative bivirkninger blev elimineret.

GLYX-13 blev udviklet for mange år siden, og effekten af midlet blev i det aktuelle studie undersøgt hos voksne patienter med depression, der ikke havde haft succes med andre midler.

Resultaterne viste, at en enkelt dosis markant lindrede patienternes depressive symptomer indenfor 24 timer, at effekten af en enkelt dosis i gennemsnit blev opretholdt i en uge, samt at præparatet ikke havde de bivirkninger, som typisk er forbundet med påvirkningen af NMDA-receptoren som f.eks. hallucinationer og skizofrenilignende effekter.

Samtidig viste det sig, at effekten af en enkelt dosis GLYX-13 var var på samme niveau, som kan opnås opnår med andre antidepressive midler efter 4-6 ugers gentagen dosering.

Forskerne håber at kunne kortlægge flere vigtige elementer af den glutamatmedieret proces i neuropsykiatriske sygdomme og regner med, at GLYX-13 samt andre præparater af denne type vil kunne anvendes til at behandling af neurologiske lidelser som skizofreni, angst og Alzheimers.

Neuropsychopharmacology, onnline: GLYX-13, an NMDA Receptor Glycine-Site Functional Partial Agonist, Induces Antidepressant-Like Effects Without Ketamine-Like Side Effects

Skriv kommentar