Anne Frølich (tv.) og Anne Jung
Overlægerne Anne Frølich (tv.) og Anne Jung har taget initiativ til et lægevidenskabeligt selskab, der kan være med til præge sundhedsvæsenet og sikre bedre behandling og forløb for multisyge og polyfarmacipatienter.Foto: Joachim Rode

Nyt lægevidenskabeligt selskab vil forandre sundhedsvæsenet Igennem flere år har et netværk omkring multisygdom og polyfarmaci udvekslet erfaringer, men nu skal et nyt lægevidenskabeligt selskab skabe endnu bedre muligheder for at dele erfaringer og indsamle viden. Men også for at præge, hvordan sundhedsvæsenet kan omstruktureres for bedre at imødekomme patienternes behov.

Det hele var egentlig på plads for halvandet år siden. Invitationerne var sendt ud, og tilmeldingerne var begyndt at tikke ind, da COVID-19 spændte ben.

Området har en stor kompleksitet, og der er behov for at nytænke både tværfagligt og tværsektorielt

Anne Frølich, overlæge, klinisk professor og centerleder, Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom på Slagelse Sygehus

Men nu skulle det være ganske vist, at Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci officielt ser dagens lys torsdag 9. september.

Ideen om et lægevidenskabeligt selskab er ikke opstået tilfældigt hos de to initiativtagere Anne Jung, overlæge i geriatri, og Anne Frølich, overlæge, klinisk professor og centerleder for Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Sygehus, Region Sjælland.

Tværtimod er det resultatet af flere års arbejde i et netværk på tværs af landet, specialer og faggrupper. Og de er mere end klar til at komme i gang.

»Området har en stor kompleksitet, og der er behov for at nytænke både tværfagligt og tværsektorielt, så vi både får inddraget de forskellige fagligheder, men også for patienternes skyld får arbejdet innovativt med deres indgange til sundhedsvæsenet,« siger Anne Frølich.

Både hun, Anne Jung og resten af netværket har siddet med i arbejdsgrupper i forbindelse med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsens arbejde omkring multisygdom og polyfarmaci, så det er ikke nyt for dem at ville ændre og forbedre.

»Vi håber, at et videnskabeligt selskab i endnu højere grad vil blive inddraget i den type arbejde og gå fra at være en lille, eksklusiv gruppe, der tilfældigt har mødt hinanden, f.eks. gennem konferencer afholdt af blandt andre Dagens Medicin, til at vi får fat på alle, der har interessen. Vi skal hjælpe hinanden, så vi ikke går og løser de samme udfordringer alle steder, men i stedet sammenligner og finder ud af, hvad vi mangler af viden,« siger Anne Jung.

Samarbejde på tværs af sektorer

For to overlæger kunne det være naturligt at komme til at fokusere på hospitalsvæsenet, men ordet ‘tværsektorielt’ går igen omtrent lige så mange gange som ‘tværfagligt’. Både praktiserende læger og kommunerne spiller en stor rolle omkring patientgruppen.

Jeg håber, at selskabet bliver et forum, hvor man altid kan finde en samarbejdspartner i løsningen af lige præcis de udfordringer, man sidder med i ens kliniske hverdag

Anne Jung, overlæge i geriatri, Slagelse Sygehus

»Med den sundhedsreform, der er på vej, får kommunerne en endnu større rolle i at være tæt på borgerne sammen med den praktiserende læge, så det er så vigtigt, at de også bliver repræsenteret i selskabet. Og det håber vi da også, at de selv har lyst til,« siger Anne Frølich, der i sin iver kommer til at afbryde Anne Jung.

Der er trods afbrydelserne fælles fodslag over hele linjen, fornemmer man.

»Jeg er fuldstændig enig,« siger Anne Jung, da hun får ordet igen. Hun fortsætter:

»Det er dér, vi skal adskille os fra for eksempel Dansk Selskab for Geriatri, der er et rent lægevidenskabeligt selskab. Jeg tror på, at hvis vi skal varetage de her patienters tarv bedst muligt, så skal vi alle sammen være med.«

KOL-, diabetes- og hjertepatienter er nogle af dem, der ofte er multisyge og tager mange forskellige præparater og derfor bør de specialer stå forrest i køen. Men der er brug for alle omkring de her patienter, hvis der skal gøre en afgørende forskel.

Skal løse stor udfordring

Siden intern medicin blev nedlagt som speciale ved den seneste revision af speciallægeuddannelsen, og man gik over til smallere og mere specialiserede specialer, har multisyge patienter måtte på rundgang på afdelingerne. Men patientgruppen, der vokser og fortsat vil vokse i de kommende år, kræver, at læger kan se ud over eget speciale og samarbejde på nye måder, lyder det.

»Der er mange fordele ved, at specialerne er blevet så smalle, at man kan dygtiggøre sig helt i dybden, men der er ingen tvivl om, at denne her patientgruppe har lidt under det. Men det betyder jo ikke, at vi bare skal give op,« siger Anne Jung.

For de svageste patienter betyder de smalle specialer, at de risikerer at falde mellem flere stole, fordi ingen har det samlede overblik.

»Der er brug for en bredere tilgang, og det betyder ikke kun, at vi skal nedbryde sektorovergang og silotænkning, men også at vi kan se til udlandet efter løsninger. Danmark er ikke det eneste land, der står med en udfordring med denne her patientgruppe, og for eksempel i England har de lavet kliniske retningslinjer, vi kan implementere i vores løsninger,« siger Anne Frølich.

Men løsninger kommer ikke af sig selv, og det er ikke tilfældigt, at netop sektorovergange og silotænkning igen og igen nævnes som de helt store udfordringer, nærmest uanset hvilket medicinsk speciale man taler med.

»Jeg håber, at selskabet bliver et forum, hvor man altid kan finde en samarbejdspartner i løsningen af lige præcis de udfordringer, man sidder med i ens kliniske hverdag. Det skal være en rugekasse for gode ideer, og vi håber, at rigtig mange har lyst til at være en del af idéudviklingen,« siger Anne Jung.

Læs også:

Nyt lægevidenskabeligt selskab ser dagens lys

Lægeformand: Brug for nytænkning omkring multisygdom og polyfarmaci

Skriv kommentar