Lene Vase Toft
Lene Vases forskning i placebo-effekter bidrager til en bedre forståelse af, hvordan fokus på relationen til behandleren og patientens forventninger kan bidrage til at øge den samlede behandlingseffekt i klinisk praksis.Foto: Pernille Holm Andersen

Ny doktor vil forske i placeboeffekter Lene Vase forsker i sammenhængen mellem psykologiske og neurobiologiske faktorer.

Lene Vase er ny doktor i medicin ved Aarhus Universitet. Hun er er professor MSO i neurovidenskabelig psykologi og forsker i sammenhængen mellem psykologiske og neurobiologiske faktorer bl.a. ved at se på, hvordan placebo-faktorer påvirker behandling i klinisk praksis og i randomiserede forsøg.

Lene Vases forskning i placebo-effekter er målrettet læger, forskere og medicinalfirmaer, der vil teste og øge effekten af deres behandling og af nye behandlingsformer. Hendes forskning bidrager til en bedre forståelse af, hvordan fokus på relationen til behandleren og patientens forventninger kan bidrage til at øge den samlede behandlingseffekt i klinisk praksis.

Lene Vase er tilknyttet Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. En stor del af forskningen bag disputatsen er dog udført ved Dansk Smerteforskningscenter på Aarhus Universitetshospital i samarbejde med bl.a. Harvard Medical School i USA. Derfor er doktordisputatsen indleveret på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health.

Skriv kommentar