Nu kan sygehuse dele journaler på tværs af regioner De fem regioner åbner i dag officielt for adgangen til Sundhedsjournalen, der gør det muligt at læse patientjournaler fra andre regioner.

Med blot et tryk på en knap kan klinikere fra i dag hente patientoplysninger fra hele landet.

Efter et par måneders stille tilværelse har regionerne i dag officielt åbnet for adgangen til Sundhedsjournalen, der for første gang kobler alle sygehusenes elektroniske patientjournaler sammen.

Det betyder, at alle klinikere nu har adgang direkte fra hospitalets eksisterende journalsystem til uddrag af journaler fra hospitaler og praktiserende læger, samt medicinoplysninger og svar på laboratorieprøver uanset hvor i landet, patienten har bopæl.

Fra 2016 skal Sundhedsjournalen også indeholde diagnostiske billeddata.

»Den gamle diskussion om national epj må være død nu,« siger Jens Andersen, direktør i Region Sjælland og formand for regionernes fælles it-organisation, RSI, med henvisning til den gamle tanke om ét fælles epj-system for alle landets sygehuse.

Udviklingen af en national patientjournal har i årevis været visionen for skiftende sundhedsministre, men visionen er flere gange blevet forsinket, omformuleret eller helt opgivet.

Også Sundhedsjournalen er undervejs løbet ind i problemer, da staten i sommeren 2013 helt måtte opgive at færdigudvikle Det Nationale Patientindeks, der oprindeligt var tænkt som en forudsætning for at samle journaloplysninger fra hele landet i regionernes Sundhedsjournal.

Det Nationale Patientindeks skulle have været taget i brug allerede i sommeren 2012, men siden det stod klart, at det ikke ville ske, har regionerne arbejdet på en alternativ løsning til at dele journaloplysninger udenom statens Nationale Patientindeks, og derfor kan regionerne på trods det kuldsejlede patientindeks alligevel åbne for adgangen til journaloplysninger på tværs af regionsgrænser i ét samlet overbliksvindue.

Klinikere har dog kun læseadgang til patientdata, og hvis noget skal rettes, skal det ske direkte i rette system.

Borgere kan se deres Sundhedsjournal på sundhed.dk.

Skriv kommentar