Jens Meldgaard Bruun
Resultater fra et nyt fase 3-studie med semaglutid som vægttabsbehandling til personer med svær overvægt er de bedste, der nogensinde er set med medicinsk behandling. Ifølge Jens Meldgaard Bruun, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, der har behandlet en lille del af personerne i studiet, er behandling med semaglutid et reelt alternativ til kirurgiske indgreb.Foto: Privat

Novo Nordisk sætter nye standarder for fedmebehandling med nyt semaglutid-studie Fase 3-studie med høje doser af semaglutid som vægttabsbehandling viser meget gode resultater. Det er en markant ændring i de behandlingstilbud, der er til rådighed for personer med svær overvægt, siger Jens Meldgaard Bruun, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, der har været en del af det nye studie.

I sidste uge publicerede forskere resultaterne fra et nyt fase 3-studie med semaglutid som vægttabsbehandling til personer med svær overvægt. Resultaterne blev publiceret i New England Journal of Medicine og er de bedste, der nogensinde er set med medicinsk behandling til personer med svær overvægt.

Sådan lyder konklusionen fra overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Jens Meldgaard Bruun.

Steno Diabetes Center Aarhus har behandlet 50 af de næsten 2.000 personer, som har indgået i studiet, og Jens Meldgaard Bruun mener, at semaglutid meget vel kan ende med at blive et meget velkomment værktøj i lægernes værktøjskasse, når de skal behandle personer med svær overvægt.

»I forhold til tidligere forsøg med andre typer af medicin til vægttab er vi med semaglutid nu oppe på tocifrede vægttab, og det ser rigtig fornuftigt ud. Vi nærmer os noget, der ligner de kirurgiske interventioner, hvad angår vægttab, men vi er der ikke endnu. Dog repræsenterer semaglutid en mulighed for at behandle svær overvægt uden at gribe til kirurgien, som alt andet lige er irreversibel, mens en medicinsk behandling kan stoppes fra dag til dag,« siger Jens Meldgaard Bruun.

En tredjedel tabte mere end 20 pct. af deres kropsvægt

I alt 1.961 personer fra 16 lande har deltaget i studiet. Det gennemsnitlige BMI var 38 ved studiets begyndelse. Tre fjerdedele af deltagerne var kvinder, og gennemsnitsalderen var 47 år.

1.306 personer blev behandlet med 2,4 mg semaglutid én gang ugentligt som injektion, mens 655 modtog placebo.

Begge grupper modtog intervention i form af livsstilsanbefalinger og kostråd.

Efter 68 uger i behandling med semaglutid havde forsøgsdeltagerne i behandlingsgruppen tabt gennemsnitligt 15,3 kilo eller 14,9 pct. af deres kropsvægt. I placebogruppen var de tilsvarende tal 2,6 kilo eller 2,4 pct. af kropsvægten.

86 pct. af forsøgsdeltagerne i behandlingsgruppen havde tabt mere end 5 pct. af deres kropsvægt. 69,1 pct. havde tabt mere end 10 pct., mens 50,5 pct. havde tabt mere end 15 pct. af deres kropsvægt.

En tredjedel af forsøgsdeltagerne tabte mere end 20 pct. af deres kropsvægt, hvilket bringer behandlingen op i nærheden af de vægttab på 20 til 30 pct., som ses ved gastrisk bypass.

»Når eller hvis semaglutid bliver godkendt som behandling ved svær overvægt, er det helt klart en ændring i de behandlingstilbud, som vi har til vores patienter,« siger Jens Meldgaard Bruun.

Novo Nordisk, som står bag semaglutid, har allerede indsendt en markedsføringsansøgning til både den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA. Novo Nordisk forventer svar fra FDA omkring sommeren 2021 og fra EMA i begyndelsen af 2022.

Bivirkninger bekymrer ikke Jens Meldgaard Bruun

I en editorial, som følger med artiklen i New England Journal of Medicine, fortæller læge og forsker Julie Ingelfinger fra Massachusetts General Hospital, at hun er begejstret for resultaterne, men at hun samtidig er bekymret for semaglutids bivirkningsprofil.

Det er velkendt, at semaglutid i høje doser øger risikoen for mavetarmproblemer, herunder diarré, opkast og kvalme.

Da behandling med semaglutid formentlig vil være noget nær livslang for at opretholde et vægttab, kan den form for bivirkninger bekymre på den lange bane, mener Julie Ingelfinger.

Jens Meldgaard Bruun er enig i, at nogle personer kan opleve bivirkninger ved brug af semaglutid, hvorfor han også opfordrer til, at midlet bliver brugt intelligent. Med det mener han, at hvis personer oplever bivirkninger og ikke samtidig får et substantielt vægttab, skal de tages af behandlingen.

»Vi skal bruge stoffet begavet, og opnår man ikke vægttab over fem pct. af udgangsvægten inden for eksempelvis tre måneder, skal man stoppe med behandlingen igen. Taber man derimod 25 pct. af sin kropsvægt, kan det være værd at se på, om det er til at leve med bivirkningerne,« siger Jens Meldgaard Bruun og uddyber:

»Det at leve med svær overvægt kommer også med en lang række risici, og de to skal måles op imod hinanden. Men generelt vil jeg sige, at vi fra diabetesmidlet Ozempic, der også er lavet på semaglutid, har et godt kendskab til stoffets bivirkningsprofil, og der er ikke noget, som bekymrer mig, så længe bivirkningerne forsvinder, når man stopper med at tage behandlingen.«

Op imod 900.000 danskere har BMI over 30

Jens Meldgaard Bruun er af den klare holdning, at semaglutid kun bør benyttes til personer med et BMI over 30. Dem er der mellem 800.000 og 900.000 af i Danmark, og vi ligger endda i den pæne ende, når man sammenligner andelen af svært overvægtige danskere med andelen af svært overvægtige i andre lande.

Den danske diabeteslæge venter også med spænding på, hvordan det bliver muligt at benytte midlet i behandling. Det kommer for det første an på prisen på semaglutid, når det en dag formentlig bliver godkendt. Men det kommer også an på, hvem der får lov til at ordinere det til patienter.

Gælder det de privatpraktiserende læger, kan midlet nå ud til mange flere patienter, end hvis kun speciallæger på hospitaler må ordinere det.

Så er der også hele spørgsmålet omkring, hvordan midlet skal gives på den lange bane.

»Man kan forestille sig, og det vil der også blive lavet forsøg med, at man indleder en behandling med den høje dosis af semaglutid til at opnå et vægttab, og at man måske vil forsøge at fastholde vægttabet med en lavere dosis med færre bivirkninger. Vi skal være begavede og forsøge at finde en vej, så vi ikke bare opnår et vægttab, men også bevarer det,« siger Jens Meldgaard Bruun.

Der kan tjenes penge på at give folk bedre sundhed

Jens Meldgaard Bruun vurderer, at selvom Novo Nordisk med semaglutid har et stort forspring i forhold til konkurrenterne, kommer vi inden for en årrække til at se mange flere lægemidler mod svær overvægt på markedet.

Det gælder både rene præparater som semaglutid, men også kombinationsbehandlinger, hvor man forsøger at kombinere effekten af forskellige vægttabsmidler med mulighed for endnu større vægttab.

Mange hundrede millioner mennesker døjer på verdensplan med svær overvægt, og kun ti pct. af dette marked for potentiel medicinsk behandling er udnyttet. Det sidder Novo Nordisk på med Saxenda, som slet ikke virker lige så godt som semaglutid.

Derfor er der ifølge Jens Meldgaard Bruun også et stort økonomisk og sundhedsmæssigt incitament i at finde medicinske løsninger, og det kommer semaglutid med.

»Vi kommer til at høre meget mere om det her. Der kan være penge at hente for de medicinalfirmaer, som udvikler medicin mod svær overvægt, og der kan være sundhed at hente for de personer, som i dag lider af svær overvægt. For dem vil en ugentlig behandling med eksempelvis semaglutid være en god løsning og et alternativ til et kirurgisk indgreb,« siger Jens Meldgaard Bruun.

Skriv kommentar