Når den specialiserede hjælp er meget langt væk eller meget tæt på

Jeg gik stuegang på patienthotellet den anden dag. Her har vi vores patienter fra kysten boende – altså dem, der ikke behøver at være indlagt. Her er der typisk tale om et helt konkret problem, der skal undersøges. F.eks. en hovedpineudredning lokalt, hvor man nu mener, der er behov for en ct-scanning af hjernen, eller et fund på røntgen af lungerne, der skal udredes nærmere. Vi har ingen mr-scanner i Grønland, men vi har en ret cool ct-scanner stående i...