Myndigheder skærper opmærksomhed på bivirkninger ved kræftmiddel Bivirkningskomité vurderer, at fordelene ved behandling med Iclusig fortsat  er større end ulemperne, men anbefaler øget opmærksomhed på risiko for blodpropper.

De europæiske lægemiddelmyndigheders bivirkningskomité (PRAC) har undersøgt bivirkningerne ved kræftmidlet Iclusig. Komitéen vurderer, at fordelene ved Iclusig er større end ulemperne, men mener at opmærksomheden på bivirkningerne skal skærpes. Iclusig er et celledræbende middel, som sidste år blev godkendt af EMA til behandling af to former for leukæmi. Midlet tidligere har vist sig at give en øget risiko for blodpropper, og formålet med gennemgangen var at undersøge kræftpatienternes risiko for blodpropper i forbindelse med en behandling med Iclusig, samt om...