Optimal responsdybde er bedre effektmål end antal induktionsbehandlinger

Optimal responsdybde er bedre effektmål end antal induktionsbehandlinger Et MRC-studie dokumenterer, at patienter klarer sig bedre, hvis man giver induktionsbehandlinger indtil patienten opnår maksimal responsdybde.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

SAN DIEGO (Dagens Medicin) – Som en optakt til stamcellehøst og højdosisbehandling med kemoterapi af myelomatose har man hidtil givet patienter fire gange induktionsbehandling med en cocktail af Velcade, Cyklophosphamid og Dexamethason. Målet med induktionsbehandlingen er at få kontrol over sygdommen og få stabiliseret patienten før højdosisbehandlingen sættes i værk. Antallet af induktionsbehandlinger har altid […]