Foto: Privat

Lymfekræft: Alendronat beskytter mod tab af knoglemasse ved kemoterapi Patienter i behandling med kemoterapi for lymfekræft har øget risiko for senere hen at brække knogler. Den risiko kan dog muligvis minimeres ved at behandle patienterne med alendronat i forbindelse med kemoterapibehandlingen.

10 til 14 pct. af patienter, der er i behandling med binyrebarkholdig kemoterapi for lymfekræft, får senere et knoglebrud. Det kan dreje sig om et hoftebrud eller en sammenfalden ryg, og risikoen for denne patientgruppe er meget større end for et bredt udsnit af befolkningen. Der kan dog være et potentiale i at behandle patienter med lymfekræft profylaktisk med alendronat i forbindelse med kemoterapibehandlingen. Det viser et nyt dansk studie, der peger på, at profylaktisk alendronat ikke bare beskytter knoglerne...