Lungekræftlæger holder ministeren op på Avastin-løfte Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe har vedtaget at bruge Avastin til en gruppe på 200-300 patienter i år, efter at sundhedsministeren og formanden for Danske Regioner har lovet, at lægerne må bruge det, når de finder det nødvendigt. Men lægerne er forvirrede

Danske lungekræftlæger tager sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (kons.) på ordet og vil nu give en veldefineret gruppe af landets lungekræftpatienter præparatet Avastin, selv om Kræftstyregruppen under Sundhedsstyrelsen i december vedtog ikke at anbefale Avastin til national ibrugtagning. Sagsbehandlingen vedrørende Avastin til lungekræft har varet halvandet år, og Kræftstyregruppens beslutning fik i sidste uge Dansk Onkologisk […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement