Læger flygter fra psykiatrihospital i Risskov Syv overlæger har forladt Psykiatrisk Hospital Risskov, fordi de ikke kan stå inde for fagligheden. Psykiatriledelsen tager individuelle møder med lægerne.

Endnu en overlæge på Psykiatrisk Hospital Risskov har valgt at sige op med den begrundelse, at hun ikke længere kan stå fagligt inde for det, der foregår på hospitalet. Hun er den syvende overlæge, som hospitalet har mistet det seneste halve år.

»I tilspidsede situationer har jeg set mig tage beslutninger, som efterfølgende holdt mig vågen om natten. Jeg er faktisk selv blevet lidt overrasket – og skuffet – over, hvordan jeg har ladet mig presse,« skriver overlægen i en mail, som hun beder Dagens Medicin om behandle anonymt.

Jens Peter Faurschou er også blandt de overlæger, der har valgt at forlade hospitalet.

»De overlæger, der har sagt op det seneste halve år, repræsenterer tilsammen omkring 50-100 års lægeerfaring, så det er et stort tab for Risskov,« siger Jens Peter Faurschou og peger på, at de mange opsigelser er kulminationen på mange års dårlig ledelse.

»Jeg tænker på, at Per Jørgensen som cheflæge og Gert Pilgaard Christensen som psykiatridirektør ikke i fornuftig grad igennem mange år har forstået problemet omkring de alt for få sengepladser samt manglende uddannelse og efteruddannelse af kolleger, og jeg synes, at de to har været for usynlige som den overordnede ledelse,« siger han og pointerer, at det efter hans vurdering er årsagen til, at flere af de overlæger, der har arbejdet i hospitalets almene voksenpsykiatri, har fået nok.

Alle overlæger indkaldt til møde

De syv overlæger står ikke alene med deres oplevelse af ikke at kunne slå til. Den 9. januar skrev overlægernes tillidsmand Peter Møller Andersen til psykiatriledelsen, at mange overlæger er belastede af arbejdsforholdene og føler sig svært udfordret på deres lægefaglighed og etik, når de har vagt. Overlægerne vurderer, at der er for lille sengekapacitet på Risskov, så patienterne tit må afvises eller henvises til ambulante tilbud, selv om det lægefagligt rigtige ville være, at de blev indlagt.

»Selv erfarne overlæger er begyndt at frygte flere dage, inden de skal i vagt. Det er ikke arbejdsmængden, men de kliniske beslutninger man må tage, samt at være i konflikt konstant med afviste patienter, pårørende og samarbejdspartnere i somatikken og de andre af regionens psykiatriske afdelinger, der tit ikke har forståelse for, at vi er et hospital på tværs af regionen,« skrev Peter Møller Andersen i sit brev til psykiatriledelsen.

Den 19. januar inviterede psykiatriledelsen ifølge overlæge Mikkel Rasmussen repræsentanter for hele overlægegruppen til et møde. Psykiatriledelsen talte dog blot om deres visioner for hospitalet og kun meget lidt om de akutte problemer, fortæller han. Men enden blev, at psykiatriledelsen ville afholde individuelle møder med alle H-læger og speciallæger.

Under et formøde i regionens Psykiatri- og Socialudvalg få dage senere satte Mikkel Rasmussen regionsdirektøren og koncerndirektøren ind i situationen og advarede dem om, at der er risiko for, at flere overlæger vil sige op.

»Sammen bliver vi enige om hurtigt at lave en plan for de ekstra penge til psykiatrien i form af 15 mio., vi fik ved konstitueringsaftalen,« siger Mikkel Rasmussen og tilføjer, at koncerndirektøren gik i gang med at lede efter senge til bufferkapacitet, mens han selv bad regionens administration om at levere en hurtig analyse af personalenormering i psykiatrien.

Møde handler om flere forhold

Per Jørgensen, der er cheflæge i Region Midtjylland, er ked af, at flere overlæger har valgt at forlade hospitalet. Ud over de syv overlæger, som har sagt op, er flere ifølge Per Jørgensen gået på pension.

»Selvfølgelig gør det indtryk, når så mange overlæger siger op, men størstedelen af afgangen skyldes dog, at flere overlæger er gået på pension,« siger Per Jørgensen.

Han erkender, at det har haft den konsekvens, at hospitalet de seneste år har mistet en del lægefaglig erfaring. Et tab, som ledelsen dog har forsøgt at dække ind ved at ansætte yngre læger, så det samlede antal læger nu atter er 170 som før opsigelser og pensionering.

At komme lægerne i møde ved at etablere flere senge mener Per Jørgensen dog ikke er muligt inden for det nuværende budget.

»Det ligger ikke i vores hænder at kunne etablere mange flere senge eller mere personale. Men det, der er på vej lige nu, er, at vi har sagt, at vores senge har været presset en tid, lad os se, om vi inden for de givne rammer kan få etableret nogle buffersenge,« siger Per Jørgensen.

Den samtale, han har indkaldt lægerne til, skal dog ikke kun handle om de pressede vagtforhold og arbejdstilrettelæggelse – den skal også handle om deres egen faglige udvikling, og hvordan det passer ind i udviklingsplanen for den kommende psykiatri i Skejby. En udmelding, der skuffer Mikkel Rasmussen. Han frygter, at den halve time kommer til at gå med at diskutere, hvordan hospitalet skal profilere sig som universitetshospital.

»Udadtil ser det flot ud, at psykiatriledelsen vil tage en snak med alle læger. Men det lyder ikke som om den egentlig er interesseret i at høre, hvor skoen trykker, og hvad der skal til for at gøre Risskov til en god arbejdsplads for overlægerne,« siger Mikkel Rasmussen.

Peter Møller Andersen oplyser, at der ham bekendt kun er en enkelt overlæge, der er gået på pension inden for det forgangne år.

Skriv kommentar