Lægehus i Grenaa skal nu udvælge 25 ud af 8.350 patienter til en vaccine: »Det er en utaknemmelig opgave«
Lægefællesskabet i Grenaa har mange patienter med multisygdom blandt sine 8.350 tilmeldte borgere. Det har ifølge praktiserende læge Jannik Falhof gjort det til en tæt på umulig opgave at udvælge 25 borgere til COVID-19-vaccination.Foto: Jesper Balleby

Lægehus i Grenaa skal nu udvælge 25 ud af 8.350 patienter til en vaccine: »Det er en utaknemmelig opgave« Alle landets praktiserende læger fik torsdag besked på at udpege en håndfuld patienter, som skal have en COVID-19-vaccine. Hos Lægefællesskabet i Grenaa er mange borgere begyndt at ringe ind for at holde sig til, alt imens lægerne forsøger at finde de bedst egnede kandidater.

Hvordan udvælger man 25 patienter til en COVID-19-vaccine, når der er 8.350 borgere tilmeldt ens lægepraksis?

Det spørgsmål skal Lægefællesskabet i Grenaa have fundet et svar på i løbet af de kommende dage. 

Vores patienter følger med i nyhederne, og de seneste dage har vi modtaget en hel del mails og opkald fra patienter og pårørende, som alle forsøger at holde sig til

Jannik Falhof, praktiserende læge

Ligesom alle andre praktiserende læger i landet fik lægerne torsdag eftermiddag i sidste uge besked på hver at udvælge fire til seks patienter til vaccination mod COVID-19, i forbindelse med at borgere tilhørende målgruppe 5 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan nu står for skud. 

Og det har givet lægehuset, der har mange borgere med multisygdom tilmeldt, noget at gruble over på de seneste morgenmøder. 

»Det er en utaknemmelig opgave at stå med som læge, når vi skal udvælge så få af vores patienter ud fra så stor en population. Man kan undre sig over, hvordan Sundhedsstyrelsen har regnet sig frem til antallet. Men når det er sagt, går vi til opgaven samvittighedsfuldt og gør os så umage, vi kan, uden at vi bruger mange dage på at finde frem til patienterne,« siger Jannik Falhof, der er praktiserende læge i Lægefællesskabet i Grenaa.

»Tilhører jeg gruppe 5?«

Under pandemien har Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan indtil nu været kendetegnet ved, at målgrupperne langt overvejende har været defineret ved en række objektive kriterier såsom alder og bopælsadresse på et plejehjem.

Det her er et forsøg på at løse en umulig opgave på en pragmatisk måde

Anders Beich, formand, Dansk Selskab for Almen Medicin

Det er ikke tilfældet med målgruppe 5, der i stedet beror på en lægefaglig vurdering, hvor 190.000 ‘personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19’ skal identificeres i befolkningen og vaccineres inden udgangen af marts. 

Og selvom langt de fleste borgere i målgruppen findes af sygehusafdelingerne – som hidtil har grebet den opgave vidt forskelligt an – er det kommet mange patienter for øre, at de praktiserende læger nu også tager del i det arbejde. 

»Vores patienter følger med i nyhederne, og de seneste dage har vi modtaget en hel del mails og opkald fra patienter og pårørende, som alle forsøger at holde sig til,« siger Jannik Falhof.

Sammen med sine kolleger har Jannik Falhof derfor lagt en meddelelse ud på lægehusets hjemmeside, der forsøger at sætte lidt flere ord på udvælgelsesarbejdet og beder om patienternes forståelse. 

»Vi tager ikke diskussionen i hvert enkelt tilfælde med de mange, som ringer ind. Det bliver for voldsomt. Men vi formidler vores viden, så godt vi kan,« siger Jannik Falhof, der gerne havde set, at almen praksis havde modtaget langt flere vacciner til målgruppen. 

»Der findes ikke en 100 pct. retfærdig måde at gøre det her på. Ud fra Sundhedsstyrelsens definition af målgruppe 5 kunne vi argumentere for, at 500 borgere i vores praksis bør have vaccinen. Vi ser også mange patienter, som er i sygehusforløb og allerede burde have fået vaccinen, men hvor det endnu ikke er tilfældet,« siger Jannik Falhof.

DSAM: formidlingsmæssigt svært

Hos Dansk Selskab for Almen Medicin har man hjulpet sundhedsmyndighederne med at viderekommunikere vaccinationsopgaven til almen praksis.

Og det har ifølge formand Anders Beich været ‘formidlingsmæssigt svært’.

»Det har været rigtig svært at formidle til læger og patienter, at der er nogle få meget syge eller sårbare patienter, som kan henvises fra almen praksis i forbindelse med den nuværende fase af vaccinationsplanen,« siger Anders Beich. 

Ifølge lægeformanden skal man tænke indsatsen som toppen af en pyramide, der løbende skæres af, og hvor borgere med højest risiko skal sendes afsted først. 

»Man kan betragte den her håndfuld vaccinationer i almen praksis som en slags opsamlingsbilletter til borgere, som er oplagte kandidater til en vaccine på nuværende tidspunkt, men som af den ene eller anden grund ikke har et hospitalsforløb,« siger Anders Beich.

»Og så vil der være læger, som mener, at de har mange flere patienter, som passer på kriterierne, end antal vacciner. Er det tilfældet, må man sende dem, man synes er hårdest ramt, med første bus. Der kommer hele tiden nye busser. Det her er et forsøg på at løse en umulig opgave på en pragmatisk måde,« siger Anders Beich. 

Kommentarer

 1. En praktiserende læge kan med faglig begrundelse henvise en pt til sygehus. Sådan har det altid været. Hvorfor ikke blot have tillid til prakt læger og tillade at de med faglig begrundelse henviser en højrisikopt til vacc. Prakt læger er fortrolige med ansvarlig faglig visitation – også i at modstå ikke begrundede henvisningsønsker. Lidt mærkeligt med begrænsningen til fem.

 2. Det har også været vores udgangspunkt i DSAM og baggrund for vores forsøg på at udlægge teksten. Det er styrelsens skøn, at antallet af patienter per kapacitet i gennemsnit vil være 4-6, som ikke allerede er sendt i kø af en hospitalsafdeling (15-20.000 ptt). Der vil ikke være en jævn fordeling hen over landet.
  Det kan ses som en mulighed for den praktiserende læge, at kunne sætte en patient på listen, som skønnes i særligt øget risiko. Og det skal altså være SÆRLIG ØGET risiko. Flere har tidligere forsøgt at henvise enkelte patienter og fået henvisningen retur, fordi en hospitalsafdeling ikke forstod kompleksiteten, der begrundede henvisningen. Nu får den praktiserende læge mulighed for at sende særligt sårbare ift covid-19 direkte på listen, uden yderligere filtrering. De 5 i gennemsnit er et forsøg på hjælp til at forstå hvor lille en del af risikopyramiden det handler om, og det kliniske skøn, sammen med nogle eksempler skulle gøre det muligt.
  Triagering på denne måde er ikke nogen præcis, attraktiv eller nem opgave for nogen. Organiseringen i praksis vil spille ind. For hospitalerne har det åbenlyst heller ikke været nemt.
  Et forsøg på at få knap 200.000 mennesker med forrest i vaccinekøen pba. mere end kun end alder, som for langt de fleste udgør sufficient prioriteringsgrundlag.
  Beskeden til patienter eller pårørende der kæmper for en plads i køen er: Desværre går det ikke så hurtigt med vaccinationerne som vi havde håbet på, men ingen bliver glemt. De sygeste og mest sårbare kommer først af sted og du får besked når det bliver din tur.

 3. Jeg synes det er et fint kompromis DSAM har måttet acceptere i disse tider, hvor vi søger at overstyre samfundet frem for at tillidsstyre. Så ros for det. Men vi skal, som Anders skriver i første linje, fastholde det principielle om almen praksis’ funktion og visitation. Så må vi leve med tidens til tider absurde detailstyring.

Skriv kommentar