DSAM foreslå de praktiserende læger, at de sætter et skilt på deres hoveddør for at undgå spredning af coronavirus.

Lægeformand om coronavirus: Vi får travlt i almen praksis Selvom praktiserende læger skal forsøge at holde patienter med mulig COVID-19 væk, vil udbruddet stadig skabe en masse travlhed i almen praksis, vurderer Anders Beich. Tropper patienterne alligevel fysisk op, mangler der beskyttelsesudstyr og lokaler flere steder.

Skulle man være i tvivl om, hvorvidt coronavirus fylder i danskernes bevidsthed, giver gårsdagens travlhed hos Sundhedsstyrelsen et meget godt billede. 

Her slog antallet af henvendelser alle rekorder, og inden længe vil travlheden også sprede sig til landets lægehuse. Det vurderer Anders Beich, formand i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og praktiserende læge på Nørrebro.

»Vi kommer til at få rigtig mange henvendelser i almen praksis, da områderne med coronavirus udvides hele tiden. Det er mange mennesker i hver klinik, vi skal have interviewet,« siger Anders Beich.

Patienter skal visiteres telefonisk

På baggrund af udviklingen i Italien og andre lande vurderer Sundhedsstyrelsen nu, at der er moderat risiko for, at vi i Danmark kommer til at se COVID-19 tilfælde – eventuelt med smittekæder som i Italien. 

DSAM foreslå de praktiserende læger, at de sætter dette skilt på deres hoveddør.

I den forbindelse opdaterede styrelsen i går sine retningslinjer og udvidede kriterierne for, hvornår man skal mistænke COVID-19. 

For de praktiserende læger gælder, at personer, hvor COVID-19 overvejes, bør visiteres telefonisk med indhentning af oplysninger om rejsemål, smitterisiko, symptomdebut og symptomer. Herefter skal patienten viderevisiteres direkte til infektionsmedicinsk afdeling.

»Det bliver en udfordring for os at holde alle patienterne væk fra almen praksis. Nok særligt for de praksis som har åben konsultationstid, hvor borgerne er vant til at kunne henvende sig akut,« siger Anders Beich.

Smittebeskyttelsesudstyr mangler

Og skulle en patient eller to med coronavirus undtagelsesvist møde fysisk op hos sin praktiserende læge, præsenterer der sig flere problemstillinger, vurderer Anders Beich.

»For det første er det langt fra alle praktiserende læger, som har fået det smittebeskyttelsesudstyr, som skal bruges til at håndtere patienterne direkte. Det skyldes blandt andet restordre og det faktum, at de fem regioner har grebet opgaven an på hver deres måde med store forskelle til følge,« siger Anders Beich.

Samtidig bliver det også svært for mange praktiserende læger at placere patienten på enestue eller bag rumadskillelse, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer foreskriver, da der ikke er lokaler nok i en række lægeklinikker. 

»Mange steder vil man derfor nok bede folk om at gå igen med det samme. Der er ingen tvivl om, at udbruddet bliver en udfordring,« siger Anders Beich, som foreslår, at lægeklinikkerne sætter et skilt op på hoveddøren for at forebygge, at eventuelle coronaviruspatienter kommer ind i klinikken.

Læs mere: DSAM har lavet en manual til praktiserende læger på baggrund af SST’s opdaterede retningslinjer.

Skriv kommentar