»I dag har 20-30 pct. af den voksne danske befolkning pollenallergi eller allergisk rhinoconjunctivitis, og ifølge Sundhedsstyrelsens behandlingsvejledning har prævalensen i de vestlige lande været stigende i de sidste årtier,« siger Ole Hilberg og Morten Hovgaard-Sveen.Foto: Astma-Allergi Danmark

Kan vi gøre livet lettere for pollenallergikere og samtidig øge produktiviteten i samfundet? Pollenallergi er en stærkt underbehandlet kronisk sygdom i immunsystemet, som giver nedsat livskvalitet og tabt produktivitet i samfundet. Der findes effektiv behandling, men mange allergikere med moderat til svær pollenallergi får ikke adgang til den rette diagnose og behandling på grund af diagnostiske og behandlingsmæssige flaskehalse, skriver overlæge Ole Hilberg og praktiserende læge Morten Hovgaard-Sveen..

Pollenallergi er længe blevet opfattet som en kortvarig og forbigående tilstand, der kun kræver en symptombehandling i nogle uger om året. Sandheden er, at pollenallergi er en stærkt udbredt kronisk sygdom i immunsystemet, som koster livskvalitet for den enkelte og store summer for samfundet i form af tabt produktivitet på grund af nedsat effektivitet på arbejdspladsen.

Ikke desto mindre overlader vi for det meste patienterne til at diagnosticere og behandle sig selv. Det er alligevel tankevækkende. Især når der findes allergivaccinationer mod pollenallergi. I Danmark anvender vi kun allergivaccination halvt så ofte som i Tyskland, og også mindre end i for eksempel Norge. Ud af 10.000 indbyggere er kun 28 danskere i vaccinebehandling for deres allergi. I Tyskland og Norge er tallene hhv. 74 og 90 pr. 10.000 indbyggere. Hvordan kan det være?

Vi mener, at flaskehalsen kan reduceres ved, at flere praktiserende læger sætter mere fokus på den kroniske sygdom, som ukontrolleret pollenallergi er. De praktiserende læger kan faktisk selv både diagnosticere og behandle pollenallergi.

En del af forklaringen er, at vi i Danmark har en meget snæver flaskehals på diagnosticering og behandling af svære tilfælde af pollenallergi, idet der kun er ca. 30 allergologer tilbage i hele landet, efter at specialistuddannelsen blev nedlagt i 2004. I stedet blev der oprettet en efteruddannelse som fagområdespecialist, men det tager tid, før flere har gennemført uddannelsen. Derfor mangler vi læger, der kan og vil behandle alvorlig pollenallergi.

Praktiserende læger er nøglen

Vi mener, at flaskehalsen kan reduceres ved, at flere praktiserende læger sætter mere fokus på den kroniske sygdom, som ukontrolleret pollenallergi er. De praktiserende læger kan faktisk selv både diagnosticere og behandle pollenallergi.

De to primære diagnostiske redskaber er en simpel priktest og/eller en IgE-blodprøve. Behandlingsmulighederne omfatter primært antihistamin og steroid til symptombehandling og allergivaccination til behandling af den underliggende sygdom. Subkutan allergivaccination kræver et større akutberedskab, mens den mere udbredte sublinguale allergivaccine kun kræver adgang til adrenalin, hvilket alle alment praktiserende læger har.

I dag har 20-30 pct. af den voksne danske befolkning pollenallergi eller allergisk rhinoconjunctivitis, og ifølge Sundhedsstyrelsens behandlingsvejledning har prævalensen i de vestlige lande været stigende i de sidste årtier. Dertil kommer komorbiditet i form af astma hos mange pollenallergikere.

Hurtigere adgang til behandling

For nogle pollenallergikere vil den gængse symptombehandling i form af antihistaminer og steroider være tilstrækkeligt, men for størstedelen er det ikke nok til at kontrollere deres allergi. Helt op mod 70 pct. af europæiske pollenallergikere melder om symptomer og begrænsninger i hverdagen på trods af symptombehandling. Omkring 10 pct. af danskerne i symptombehandling er betydeligt generet af deres symptomer og lider i pollensæsonen.

Derfor vil vi gerne slå et slag for, at flere patienter med moderat til svær pollenallergi får hurtigere udgang til den rette diagnose og behandling allerede hos deres egen læge. Det vil gøre livet lettere for de mange pollenallergikere, som nu går en lang pollensæson i møde. Og det vil øge produktiviteten i vores samfund. Det er der behov for.

Kommentarer

  1. Tak til Dagens Medicin for at putte interessekonflikter på. Nu hvor datoen er opdateret på vistnok det samme indlæg som for et par måneder siden? Men det kan jo være, at de har betalt for flere visninger? 🙂

Skriv kommentar