Husk penge til bussen Opbygningen af et fremtidssikret hospitalsvæsen i Danmark kræver en bred investering i det danske hospitalsvæsen. Glem derfor ikke de store regionale hospitaler, som tager sig af hovedparten af danskernes behandlingsbehov.

Vi skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse, men det kræver altså en langt bredere investering i de danske hospitaler, end det hidtil er sket. Få højt specialiserede hospitaler løber med milliarderne til udbygninger og moderniseringer, og det sker på trods af, at langt den største del af patientbehandlingen her i Danmark foregår på de større regionale hospitaler. Dette forhold synes i alt for ringe grad at være kendt, når der skal uddeles penge til opbygningen af fremtidens hospitalsvæsen. Når man...