Hjemmetræning kan redde apopleksipatienter 200 dødsfald kan hvert år forhindres med enkle midler

Målrettet træning og støtte i eget hjem kan årligt redde mindst 500 patienter med apopleksi fra død eller anbringelse på plejehjem. Træningen mindsker samtidig samfundets udgifter til behandling og pleje med mindst 30 mio. kr. Det viser en ny medicinsk teknologivurdering fra Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt danske og internationale erfaringer med træningen. Lederen af projektet, konsulent Torben Larsen, kalder på den baggrund behandlingstilbuddet for en »enestående konkurrencedygtig intervention«.

»Det er sjældent, at vi står med en behandling, som på en gang har en markant effekt, giver større livskvalitet og derudover giver store besparelser. Men det er tilfældet, hvis man indfører hjemmetræning til patienter med akut apopleksi,« siger konsulent Torben Larsen fra Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet i Odense.

I dag medfører apopleksi, at flere end hver fjerde patient dør eller sendes på plejehjem. Undersøgelsen viser, at antallet af dødsfald og anbringelse på plejehjem falder fra 27,6 pct. til 16,2 pct. Det svarer til, at man årligt kan forebygge over 200 dødsfald og 300 henvisninger til plejehjem sammenlignet med den gængse hospitalsbaserede genoptræning. Samtidig får patienterne bedre livskvalitet. Torben Larsen peger på, at effekten af hjemmetræning dermed er lige så god som de resultater, man har set med etablering af særlige apopleksiafsnit på sygehusene.

Ideen med hjemmetræningen ? kaldet ?Early Home Supported Discharge? ? er at få patienterne fysisk og psykisk på fode så hurtigt som muligt. Med en koordineret indsats fra et særligt sygehusteam og kommunerne, der har ansvar for plejen, kan patienterne udskrives hurtigere end normalt. Og det kan være afgørende for, om de overlever og genvinder førligheden, siger ledende terapeut Teresa Bjorholm fra Lemvig Sygehus, der har afprøvet behandlingen.

Det sociale netværk forsvinder

»Hvis en patient er indlagt i lang tid efter en apopleksi, forsvinder det sociale netværk, og indlæggelsen er både fysisk og psykisk belastende. Med hjemmetræningen kommer folk hurtigt i gang med at prøve at gøre alle de dagligdags ting, som har spillet en stor rolle hele deres liv. Og det kan være med til at forhindre, at de falder hen i en passivitet, som kan være livsfarlig bl.a. på grund af liggesår og følgesygdomme,« siger Teresa Bjorholm.

Det eneste andet sted, som arbejder med modellen, er medicinsk afdeling på Sygehus Fyn, Svendborg, som for tiden har et projekt kørende. Torben Larsen peger på, at ordningen formentlig ikke er mere udbredt, fordi den ikke vækker samme opsigt som nye medicinske tiltag.

»Lægerne har som regel det afgørende ord, når der skal indføres nye behandlingstilbud, og her fokuserer de helt naturligt på områder, som de er fortrolige med, f.eks. etablering af apopleksiafsnit eller bedre behandling af højt blodtryk. Derudover spiller det nok en rolle, at det stadig er ny viden, at hjemmetræning er så effektiv,« siger han.

Alle vinder på hjemmetræning

Den medicinske teknologivurdering om hjemmetræning af apopleksipatienter viser, at: 5.000 ud af de 11.000 danskere, der rammes af apopleksi, kan tilbydes genoptræning i eget hjem. 500 undgår død eller henvisning til plejehjem sammenlignet med standardbehandling. Liggetiden på sygehuset forkortes med tre dage. Samfundet sparer i gennemsnit 6.000 kr. per patient, svarende til 30 mio. kr. årligt. Målgruppen vokser om få år til ca. 6.000 patienter årligt. Kilde: »Hjemmetræning af patienter med apopleksi ? en medicinsk teknologivurdering«

Ole Felsby

Skriv kommentar