Guide til unge læger: Sådan finder du den bedste KBU-stilling Til efteråret bliver der stadig mulighed for at få en basisuddannelse på to hospitalsafdelinger, men det bliver snart ændret. Halvdelen af basisuddannelsen skal ske i almen praksis.

 

Regeringen har tidligere tilkendegivet, at almen praksis fremover skal indgå i alle KBU-forløb, men det vil ikke blive implementeret fra efteråret.

Det siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Susanne Vinther Jensen, efter onsdagens møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

»Det er et større puslespil, som skal gå op, og jeg kan ikke sige noget om tidshorisonten. Det er nu op til de regionale videreuddannelsesregioner at se, hvordan det kan gå op, så målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse stadig kan gå op i alle forløb,« siger hun.

Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. I dag foregår 100 pct. af de første seks måneders forløb på hospitaler, og 80 pct. af de efterfølgende seks måneders forløb i almen praksis. Men fremover er det altså planen, at det er 100 pct. af de sidste seks måneders forløb, der skal foregå i praksis.

I øjeblikket går ca. 6-700 medicinstuderende i disse uger rundt med bæven i maven, da de snart skal bruge det lodtrækningsnummer til valg af KBU-forløb, som de har fået. Nummeret kan være afgørende i kampen for at få det forløb, som geografisk og fagligt er et ønskeforløb, for jo lavere nummeret er, jo mere ret har de kommende læger til at vælge først blandt de ca. 600 klinisk basisuddannelses-stillinger, som tilbydes på en lang række af landets hospitaler.

31. marts åbner basislaege.dk for gennemsyn af de tilgængelige KBU-forløb, og 3. april kan forløbene vælges.

Men hvis du er en af de ca. 600 medicinstuderende – hvad skal du så vælge?

Dagens Medicins KBU-guide kan allerede nu hjælpe dig med at finde rundt i tilbuddene, så du er klar 3. april. Vi har bedt landets hospitaler svare på 22 spørgsmål om, hvad de kan tilbyde KBU-læger af bl.a. introforløb, vagtforhold, lønforhold og boligforhold.

Her er de de 22 spørgsmål:

 

Hvilke uddannelsesforløb har jeres sygehuse/afdelinger?

Hvorfor skal de unge læger vælge jeres sygehus?

Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?

Foregår basisforløbet udelukkende på sygehuset, eller er der vagter på et satellitsygehus?

Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?

Udbetales overarbejde?

De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):

Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?

Ventetid på børnepasning i området?

Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Antal vagtlag?

Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?

Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Bliver kursusønsker efterkommet?

Er der løn under kurser?

Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Går yngre læger med hjertestopkalder?

Går yngre læger stuegang?

Hvor mange aften-/nattevagter er der pr. måned?

 

Region Nordjylland

Nordjyllands Regionshospital

Aalborg Universitetshospital

Region Nordjyllands Psykiatri

 

Region Hovedstaden

Herlev og Gentofte Hospital

Hvidovre-Amager Hospital (og Rigshospitalet/Glostrup)

Region Hovedstadens Psykiatri

Nordsjællands Hospital

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Bornholms Hospital

 

Region Sjælland

Sjællands Universitetshospital

Nykøbing F. Sygehus

Holbæk Sygehus

Slagelse Sygehus

 

Region Midtjylland

Psykiatrien Midtjylland

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Vest

Aarhus Universitetshospital

Psykiatrien Midtjylland

Regionshospitalet Silkeborg

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Randers

 

Region Syddanmark

Sygehus Lillebælt i Vejle og Kolding

Odense Universitetshospital

Sygehus Sønderjylland

Sydsvestjysk Sygehus

Svendborg Sygehus

 

Grønland

Dronning Ingrids Hospital

 

Færøerne

(har ikke ønsket at deltage, derfor eksternt link)

Landssygehuset i Tórshavn

Skriv kommentar