Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger, at det er vigtigt, at der bliver afprøvet metoder, der kan gøre os klogere på, hvordan man kan behandle patienters sygdomme uden medicin.

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Region Hovedstaden får 10 mio. kr. fra satspuljemidlerne til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit. Forsøget målrettes skizofrenipatienter med formålet at mindske brug af antipsykotika.

Et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor skizofrenipatienter skal behandles med fokus på ned- og udtrapning af antipsykotisk medicin. Det har Region Hovedstaden fået ca. 10 mio. kr. til at etablere fra satspuljemidlerne. Projektet skal løbe over de næste tre år. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet på sin hjemmeside. »Det er vigtigt, at vi afprøver metoder, der […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement