Første nye behandling i mange år til metastaserende nyrekræft kan være på vej Resultater fra et nyt fase 3-studie præsenteret på ESMO åbner op for den første nye førstelinjebehandling til patienter med metastaserende nyrekræft i mange år.

I fase 3-forsøget CheckMate 9ER har forskere og læger kombineret stofferne nivolumab og cabozantinib, som for nuværende benyttes som monoterapier til andenlinjebehandling af patienter med metastaserende nyrekræft, og benyttet kombinationen som førstelinjebehandling. 

Kombinationsbehandlingen har forskerne samtidig målt op imod behandling med den nuværende førstelinjebehandling med sutinib.

Resultatet af fase 3-forsøget viser, at kombinationsbehandlingen på flere områder er sutinib overlegen, blandt andet i subgrupper afhængigt af alder, køn, PD-L1-udtryk, knoglemetastaser og etnicitet. De lovende resultater er for nyligt præsenteret på European Society for Clinical Oncology (ESMO), der afholdes online i denne weekend.

Studiet kommer oveni flere andre fase 3-studier, som også har peget på, at kombinationsbehandlinger med flere immunterapier er bedre end behandling med én enkelt immunterapi.

»Resultatet af kombinationsbehandlingen var statistisk signifikant og klinisk betydningsfuldt. Risikoen for sygdomsprogression og død blev reduceret med næsten 50 pct. Risikoen for død blev reduceret med 40 pct., og responsraten blev fordoblet. Dette kommer til at blive en vigtig behandling. De forskellige kombinationsbehandlinger vil formentlig ikke blive sammenlignet i head-to-head-studier, men jeg mener, at livskvalitet kan differentiere denne nye terapi, eftersom der var statistisk signifikant forskel i studiet i kombinationsbehandlingens favør. En anden faktor er, at klinikere er bekendte med begge disse lægemidler,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge og leder af The Lank Center for Genitourinary Oncology Toni K. Choueiri i en pressemeddelelse, som er sendt ud fra EMSO.

Mere end 50 pct. af patienterne i kombinationsarmen havde behov for at få nedsat dosis af nivolumab, men kun tre pct. var nødsaget til at stoppe behandlingen sammenlignet med ni pct. for behandling med sutinib. Der var lige mange alvorlige tilfælde af bivirkninger i begge grupper, men levertoksicitet var højere i kombinationsarmen. Vedrørende immunrelaterede bivirkninger havde 19 pct. af patienterne i kombinationsarmen behov for kortikosteroid. Kun fire pct. havde behov for kortikosteroid i mere end 30 dage.

Nødvendigt med længerevarende studier

Læge Dominik Berthold fra Department of Oncology ved Lausanne University Hospital, Schweiz, kommenterer på forskningsresultatet i pressemeddelelsen:

»CheckMate9ER viser, at kombinationsbehandlingen kan overvejes som ny førstelinjebehandling til patientgruppen. Der er dog uenighed om, hvorvidt to immunterapier eller én immunterapi plus ét anti-angiogenetisk lægemiddel er det bedre valg, eftersom de forskellige kombinationer ser ud til at have samme effekt.«

Den schweiziske læge uddyber, at der også er behov længerevarende data fra CheckMate9ER, inden man kan komme med endelige konklusioner.

»19 måneders opfølgning er stadig kort tid. Spørgsmålet er, om effekten varer ved, eller om patienterne progredierer på et eller andet tidspunkt. Det vil også være gavnligt at finde ud af, om kombinationen af cabozantinib og nivolumab er effektiv til patienter med ikke-klare cellekarcinomer. Dette er en minoritetsgruppe af patienter, som ikke er særligt velstuderede, og som er ekskluderet fra studiet,« siger Dominik Berthold.

Skriv kommentar