Lægemiddelmyndigheder ser nærmere på HPV-bivirkninger Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, vil undersøge bivirkningerne ved HPV-vaccine yderligere

Indberetninger om uklare symptomer efter HPV-vaccine har fået Sundhedsstyrelsen til at anmode Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, om at undersøge bivirkningerne nærmere. Og det arbejde går PRAC nu i gang med i form af at udarbejde en ekstra vurdering af HPV-vacciner og deres sikkerhedsprofil. Undersøgelsen skal supplere den eksisterende dokumentation for vaccinerne, og EMA vil i undersøgelsen se på de tilgængelige data med fokus på sjældne indberetninger af to lidelser: CRPS og POTS, som er to syndromer, der er indberettet...