Akuthospital frygter personaleflugt af endokrinologer

Akuthospital frygter personaleflugt af endokrinologer Region Hovedstaden lancerer modellen ‘Steno Partners’ med det formål at sikre den akutte diabetesbehandling decentralt, når det nye Steno-center åbner. 

Alligevel frygter f.eks. Nordsjællands Hospital, at Steno-kraftcenteret fører til personaleflugt og udsultning af diabetologien.

Novo Nordisk Fondens rekordbevilling til et Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) får de fleste diabeteslæger i Region Hovedstaden til at juble over mulighederne. Men på regionens akuthospitaler vækker udsigterne til et altdominerende regionalt diabeteskraftcenter også bekymring. For hvem gider at arbejde med diabetes på et akuthospital, når et blinkende nyt SDCC åbner i 2020?

Nordsjællands Hospital i Hillerød er et af fire akuthospitaler i Region Hovedstaden, og her er begejstringen over SDCC mere afdæmpet end andre steder. Det forklarer forskningschef Lise Tarnow, som har en fortid på det nuværende Steno Diabetes Center. Hun frygter, at det nye Steno Diabetes Center Copenhagen bliver så stort, at det kan komme til at dræne akuthospitalerne for specialiserede diabeteslæger.

»Jeg tror ikke, at der er mange, som foretrækker at være endokrinologer her, når det nye Steno åbner. Projektet bliver så gennemgribende, at jeg forventer, at alle dygtige folk flytter dertil,« siger Lise Tarnow.

Nordsjællands Hospital har foretaget en optælling, og på et typisk døgn ligger der 60-70 patienter på hospitalet med diabetes, og de har brug for faglig ekspertise, når deres blodsukker f.eks. bliver akut for højt eller lavt, fremhæver hun.

»Det er god idé med et kraftcenter for diabetesbehandlingen, og det er fantastisk, at man har muligheden for at blive enige om høje, fælles standarder for området. Men jeg er bekymret for akutfunktionen — både her i Nordsjælland, men også fremover i andre regioner, hvis man ønsker at udbrede samme Steno-model i de øvrige regioner,« siger Lise Tarnow.

‘Steno Partners’ skal være løsningen

I den nye drejebog for SDCC lancerer Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden modellen ‘Steno Partners’, som netop skal sikre, at både akuthospitalerne i Nordsjælland, Bispebjerg, Hvidovre og Amager — samt Rigshospitalet og Bornholms Hospital — bliver en integreret del og får gavn af samarbejdet med SDCC. Diabetespatienter skal med andre ord ikke isoleres med dårligere behandling på nogle hospitaler, mens andre får førsteklassesbehandling. Foreløbigt er det aftalt, at Novo Nordisk Fonden som en del af donationen sætter penge af til delestillinger mellem de endokrinologiske afdelinger på akuthospitalerne og SDCC. I drejebogen er det dog ikke beskrevet til mere end en halv overlægestilling, en ph.d.-studerende, en halv sekretærstilling og eventuelle projektmidler. Derudover har Novo Nordisk Fonden ved siden af donationen til Region Hovedstaden besluttet at sætte 50 mio. kr. årligt af til en national forskningspulje, som SDCC sammen med akuthospitalerne, Rigshospitalet og Bornholms Hospital kan søge.

‘Steno Partners’ er ifølge Lise Tarnow ikke tilstrækkeligt til at sikre akutfunktionen på Nordsjællands Hospital.

»Desværre løfter en ny ph.d.-studerende jo ikke den store opgave, det er at tilse de akutte diabetespatienter, som kommer ind på skadestuen eller er indlagt på vores hospital,« siger hun.

Lise Tarnow fremhæver, at Nordsjællands Hospital har et optageområde på 340.000 personer, og at den bedste måde at sikre diabetesbehandlingen ville være at oprette en udefunktion af SDCC i Hillerød.

»Der er behov for en organisering, som gør os til en ligeværdig satellit eller udefunktion,« siger hun.

Dynamo for alle

Ifølge koncerndirektør Svend Hartling fra Region Hovedstaden er det hele visionen med Steno Diabetes Center Copenhagen, at centret skal være dynamo for hele Region Hovedstadens diabetesbehandling — og ikke kun være en lille eliteenhed i et center ved Herlev Hospital. Han pointerer, at ‘Steno Partners’ netop skal sikre, at diabetespatienter kan få behandling af høj kvalitet på alle hospitaler, og at patienter med f.eks. akutte hjerteproblemer også kan blive tilset af en endokrinolog på akuthospitalerne.

»Vi prøver at imødekomme den bekymring for bl.a. akutområdet med partnerskabsaftaler, som både skal sikre nærhed, akutdækning af høj kvalitet og samarbejde om udvikling af behandling og forskning. De aftaler er ikke færdigskrevet, men det er hensigten, at de lokalt skal have mulighed for at ansætte de relevante endokrinologer og få gavn af de muligheder, SDCC kommer til at tilbyde,« siger Svend Hartling.

Han fremhæver, at Steno Diabetes Center Copenhagen er et ambulant tilbud, så alle akutte patienter vil under alle omstændigheder skulle håndteres på akuthospitalerne som hidtil. Desuden skal patienter med type 2-diabetes med komplikationer stadig behandles på det lokale hospital. I den foreløbige aftale er planen er dog, at alle nydiagnosticerede patienter med type 1-diabetes fra 1. januar 2017 skal visiteres til Steno, men det står patienterne frit for at vælge at blive på f.eks. Nordsjællands Hospital, hvis de ønsker det. Derudover er det planen, at alle børn med type 1-diabetes og diabetespatienter med pumpe fra 2021 samles på SDCC.

Ifølge projektdirektør Kristian Johnsen fra Region Hovedstaden viser fremskrivninger, at der kan forventes en vækst i antallet af diabetespatienter, og selvom der bliver flyttet nogle patienter til Steno, vil et hospital som Nordsjællands Hospital givetvis opleve en stigning i antallet af diabetespatienter over de kommende år.

»Vi har indtil 2020 til at finde ud af, hvilke samarbejder vi skal bygge op om behandling, forskning og uddannelse. Samtidig er det målet at finde en model for overflytning af patienter, så vi ikke dræner eksempelvis Nordsjællands Hospital for de kompetencer, der er nødvendige for at kunne håndtere den akutte del af behandlingen,« siger Kristian Johnsen.

Ifølge Svend Hartling er bekymringen for akutdækningen lokalt naturlig, og der er også forskere, som bekymrer sig for, at forskningen ikke bliver centraliseret i tilstrækkelig grad.

»Vi skal sørge for, at centret bliver meget rummeligt i sin ageren over for samarbejdspartnerne,« siger han.

Ifølge Svend Hartling er det dog væsentligt at holde fast i en vis centralisering, for hvis man spreder for meget ud på alle enheder, risikerer regionen at stå i samme situation som nu.

»I dag får vi ikke helt nok ud af vores indsats, fordi den er for ukoordineret og for splittet op på 11 forskellige enheder. Det mener jeg, at vi har belæg for at sige.«

I 2010 begyndte Region Hovedstaden at uddele global excellence-priser til de forsknings- og behandlingsmiljøer, som gjorde det særligt godt. Selvom man i Danmark og hovedstadsområdet bryster sig af at være særligt gode på diabetes-området i Danmark, var der i begyndelsen ingen kandidater blandt diabetesforskerne. En forskergruppe fra Gentofte Hospital har senere fået prisen, men der er plads til forbedring, mener Svend Hartling.

»Vi burde mindst have tre prisvindende steder i regionen, og hvis vi skal ændre forudsætningerne, er der behov for et større kraftcenter, som kan løfte hele området,« siger Svend Hartling.

Skriv kommentar