Aftale om patientansvarlig læge på plads Regeringen og Danske Regioner har sammen med en række faglige organisationer og patientforeninger fundet en national model for patientansvarlige læger, som skal udrulles i 2017.

Alle patienter skal have en patientansvarlig læge, der tager tager ansvar og skaber sammenhæng, tryghed og kontinuitet i behandlingen. Det løfte gav regeringen i sit regeringsgrundlag, og nu er aftalen for, hvordan den nye rolle skal blive en del af sundhedsvæsenet, kommet på plads mellem parterne.

»En læge, som tager ansvar for patientens forløb og inddrager patienten, er blandt de største ønsker hos patienterne, og det sørger vi nu for,« siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Den praktiske udformning af modellen afventer evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige læger ude i regionerne, der allerede er sat i gang, og som løber frem til slutningen af i år. På baggrund af en evaluering af projekterne, vil Danske Regioner udgive en ‘hvidbog’ i begyndelser af 2017, som definerer og beskriver konceptet, og som bliver grundlaget for en efterfølgende national udrulning.

»Alt for mange patienter oplever i dag, at der mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt i det danske sygehusvæsen. Det skal vi gøre noget ved. Med aftalen om den patientansvarlige læge baner vi vejen for en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på, og ansvar for, hvad det næste skridt i et behandlingsforløb er,« siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i pressemeddelelsen.

Aftalen om en national model for patientansvarlige læger er udformet i samarbejde med Overlægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse.

Flere principper bag aftale

Modellen om den patientansvarlige læge hviler på flere principper. Af dem kan nævnes:

  • Den patientansvarlige læge er ikke altid behandlende læge, men ansvarlig for at patientens behandlingsplan følges, og at der sker fremskridt.
  • Der er ikke tale om en vagtordning, hvor den patientansvarlige læge skal være tilgængelig 24/7.
  • Den patientansvarlige læge koordinerer patientforløbet i tæt samarbejde med andre relevante faggrupper.
  • Den overordnede model kan tilpasses lokalt mellem de enkelte specialer og afdelinger inden for rammerne af den nationale model.

Kommentarer

  1. Var for 30 år siden på ansat i Malmøhus Landsting på Lazarettet i Helsingborg dengang havde man en Patientansvarlig Læge glædeligt at man nu også får det i DK. Vi mangler nu stadig en patientepikrise som pt. får med hjem ved udskrivelsen, hvor pt. på godt svensk får information om hvad pt. blev indlagt for samt hvad u.s. har vist, dos. og virkning af den medicin pt. skal tage. Endvidere tid og sted når pt. skal komme til opflg. i amb.
    Som sædv. er vi bagefter Sverig , de kørte med lys i bilerne mange år før vi fandt ud af det.

Skriv kommentar