Universitet opruster almen medicinsk enhed
Ifølge Lars Hvilsted Rasmussen, dekan for Sundhedsvidenskabelig Fakultet ved Aalborg Universitet, er de to almen medicinere blevet hyret for sammen at tage over efter Niels Bentzen, der har været en af drivkræfterne bag et særligt fokus på almen praksis på medicinstudiet i Aalborg.

Universitet opruster almen medicinsk enhed Aalborg Universitet opruster enheden for almen medicin med ansættelse af to nye professorer. De skal som noget nyt ansættes på Aalborg Universitetshospital samtidig med professorat, fortæller dekan.

Aalborg Universitet har hyret to nye professorer, Jette Kolding Kristensen og Janus Laust Thomsen, for at styrke enheden for Almen Medicin.

Sådan lyder det fra dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen, der forklarer, at konstruktionen af de to stillinger er helt ny.

»Der er en speciel konstruktion mellem de her to, for vi har valgt at ansætte dem, så de deler en overlægestilling på Universitetshospitalet, og den anden del af tiden er de i almen praksis. Derudover har de deres professorat i almen medicin, men det er en ny konstruktion, at man knytter dem til Universitetshospitalet,« siger han.

Del af professorkollegiet

Ifølge Lars Hvilsted Rasmussen er de to almen medicinere blevet hyret for sammen at tage over efter Niels Bentzen, der som professor i almen medicin har været en af drivkræfterne bag et særligt fokus på almen praksis på medicinstudiet i Aalborg.

Det har blandt andet medført, at der blev afholdt embedseksamen ude i almen praksis, og at universitetet fortsat arbejder på at forny medicinstudiet og dets kobling til almen medicin, forklarer dekanen.

»Normalt er man jo ikke ansat som professorer i almen medicin på universitetshospitalet, man er typisk i sin praksis og på universitetet. Men vi ønsker at ligestille almen medicinere med de øvrige kliniske professorater, og derfor deler de den her overlægestilling. For det er afgørende at integrere almen medicin med de øvrige specialer i kollegiet af de kliniske professorer,« siger han og forklarer, at det for eksempel giver dem mulighed for at tage del i faglige diskussioner med kollegaerne og at integrere almen medicin tæt i undervisningen.

Lars Hvilsted Rasmussen understreger, at universitetet ikke kun har fokus på almen medicin, men han ser området som et af dem, der i højest grad »trænger til fokus«.

Jette Kolding Kristensen og Janus Laust Thomsen startede begge i deres stillinger 1. marts. Målet med deres ansættelser er at styrke samarbejdet mellem klinik, forskning og undervisning i almen medicin og at bidrage til den videre udvikling af undervisningen og forskningsmiljøet.

Kommentarer

  1. Stort til lykke til jer alle 4 og pøj – pøj fremover. Håber setuppet i ovelægestillingen inkluderer god sparring med både hospitalskolleger og – personale. Nu skal vi bare have oprettet tilsvarende i socialforvaltningerne!
    Mvh Erik Holk, Odense.

Skriv kommentar