Uforklarlig smerte kan skyldes særlig hjerne Århus-forskere vil afklare, om særligt forpinte patienter er udstyret med hjerner med særlige kendetegn

Kan det tænkes, at patienter, der igen og igen klager over uforklarlige smerter, i virkeligheden har hjerner, der er særligt følsomme?

En forskergruppe i Århus arbejder i disse år på at afdække, om de disse patienter, der tydeligvis er forpinte, har hjerner med særlige kendetegn.

Ved at teste og scanne en gruppe patienter håber forskerne at finde ud af, om hjernen fungerer anderledes hos mennesker med denne type smerter. Undersøgelsen er den første af sin art i verden, men der findes enkelte udenlandske undersøgelser, som peger i retning af, at hjernen hos patienter med eksempelvis fibromyalgi fungerer lidt anderledes.

Endnu har ingen dog undersøgt, om mange fysiske symptomer som smerte, træthed, ubehag og prikkende fornemmelser i arme og ben kan spores i den måde, patientens hjerne arbejder.

Mere følsomme over for påvirkninger

»Vi har en formodning om, at forandringer i hjernen hos denne gruppe patienter betyder, at de er mere følsomme over for påvirkninger. At alting føles stærkere ? også smerter,« siger Per Fink, overlæge og leder af Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital.

Undersøgelsen, som omfatter i alt 50 patienter og en lige så stor rask kontrolgruppe, skal desuden afdække, om patienterne med funktionelle lidelser har særlige problemer med indlæring, koncentration og hukommelse. Den foregår i samarbejde med PET-centret og Afdeling for Biologisk Psykiatri på Århus Universitetshospital.

For to år siden offentliggjorde de to sidstnævnte en undersøgelse af processerne i hjernen hos mennesker med depression. Den viste bl.a., at disse patienter har en voldsomt forøget blodtilstrømning til det område i hjernen, som hedder hippocampus, og som står for regulering af stresshormonet kortisol.

I den nye undersøgelse vil forskerne også undersøge, om mængden af kortisol og stress i det hele taget har betydning for patienternes oplevelse af smerter.

Kortisol og stress i forhold til smerter

»Hvis det viser sig, at stress øger følsomheden over for smerter, vil man kunne tage højde for det i behandlingen af disse patienter,« siger læge og ph.d.-studerende Ruta Kuzminskyte, Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, der leder de fysiske undersøgelser og scanninger af patienterne.

Hun håber også, at resultaterne vil medvirke til, at både patienter og læger tager funktionelle lidelser mere alvorligt.

»Hvis vi kan indkredse, hvor i hjernen årsagen til de mange smerter sidder, vil de nok i højere grad blive regnet for en ?rigtig? sygdom, som man ikke behøver at skamme sig over. På samme måde, som det er blevet mere accepteret at tale om depression i takt med, at de biologiske mekanismer bag er blevet afdækket,« siger Ruta Kuzminskyte, som forventer de første resultater om et års tid.

Uforklarlige smerter

l Mindst en fjerdedel af de patienter, som søger hjælp hos egen læge, har kropslige symptomer, som ikke kan forklares med en kendt somatisk diagnose. Langt de fleste af dem har smerter. Det kan gøre ondt overalt i kroppen, men mange klager over ledsmerter, ondt i brystet, ondt i maven eller smerter fra spændte muskler. l Graden af smerter varierer fra de ganske lette til meget svære, som fører til kronisk invaliditet. l Mellem en tredjedel og halvdelen har samtidig en psykisk lidelse, ofte angst eller depression. l Mennesker med disse medicinsk uforklarlige symptomer er storforbrugere af undersøgelser og behandling, hvoraf nogle i sig selv udsætter patienterne for en alvorlig risiko. Kilde: Overlæge Per Fink

Mette Ebdrup

Skriv kommentar