Kombinationsbehandling viser lovende takter til patienter med Richter transformation Når først patienter overgår fra at have kronisk lymfatisk leukæmi til Richter transformation, bliver deres prognose dårligere og behandlingsmulighederne færre. Et nyt studie viser, at en kombinationsbehandling med tislelizumab og zanubrutinib kan give overraskende høje responsrater, markant forlænget sygdomsfri overlevelse og forbedret overlevelse. Det peger på et nyt princip for behandling, siger overlæge.