Systematisk efteruddannelse: Hverdagspsykiatri – MiddelfartGodkendt til refusion

15 maj, 08:30 - 16 maj, 16:00

Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2024-0559 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 2 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 2 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program dag 1:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Mikkel Andersen, praktiserende læge, Lægerne Solrød Center 9 I/S
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i Fælles Akut Modtagelsen, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde. Der vil være indlagt en pause på 15 minutter

09.15-12.30: Depression og psykiatriske differentialdiagnoser
Hvorledes kan man indarbejde en systematik i sin diagnostik af depression og andre af de hyppigst forekommende psykiatriske lidelser i praksis. Dette i form af udredningsredskaber, spørgsmål til symptomdynamik og patientens oplevelse af symptomerne                                                            (psykofænomenologi). Disse redskaber er tilpasset konsultationerne i praksis og modulære, så de kan sammensættes i forløb, hvor man også kan inddrage praksispersonalet.

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.30: Differentialdiagnostik ift. normopsykologiske lidelser: stress, krisereaktion, sorg og identitetsproblematikker
Hvordan kan man i praksis adskille og håndtere almindelige psykologiske tilstande, som ligner psykiatriske lidelser, men ikke er det!
Forsat gennemgang af symptomdynamik, spørgeteknik med udgangspunkt i den udleverede udredningsalgoritme.

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Vurdering og håndtering af suicidalrisiko
Med udgangspunkt i kliniske data, viden om symptomdynamik og et rollespil illustreres, hvorledes du kan forbedre din screening for selvmordsrisiko i praksis. Der gives eksempler på forskellige spørgeteknikker.

15.45-16.00: Opsamling
Mikkel Andersen

16.00: Tak for i dag

 

Program dag 2

08.00-08.30: Registrering og morgenbuffet

08.30-08.35: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Mikkel Andersen, praktiserende læge, Lægerne Solrød Center 9 I/S
Underviser: Michael Nielsen, overlæge i Fælles Akut Modtagelsen, Aarhus Universitetshospital, Skejby
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.35-10.30: Fortsat fra i går: diagnosticering og skelnen mellem de forskellige psykiatriske lidelser depression, angst og stresstilstande
Med udgangspunkt i diagnosespecifikke cases diskuteres brug af sygemeldinger, strategier ift. arbejdspladsen og samarbejdet med kommunen i form af brug af attester.

10.30-10.45: Pause

10.45-12.30: Opsporing, henvisning og kontrol af ADHD patienter
Hvorledes håndteres det betydelige antal patienter, som i disse år mistænker, at de kan have en AD(H)D og som afsluttes til praksis efter diagnosen er stillet og medicinen opstartet.

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-15.00: Depression – medicinordination, præparatvalg, dosering og behandlingslængde
Med udgangspunkt i nationale anbefalinger gennemgår vi do´s and dont´s ift. depressionsbehandlingen i praksis. Hvorledes opnår vi kontrol af ledsagesymptomer som angst, søvnproblemer m.fl.

15.00-15.15: Pause

15.15-15.45: Videndeling med kollegaer
Diskussion af konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning i praksis
Mikkel Andersen

15.45-16.00: Opsummering på dagen og evaluering 
Mikkel Andersen

16.00: Tak for denne gang

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 9.000 kr. ekskl. moms ( 11.150 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 7.000 kr. ekskl. moms (8.750 kr. inkl. moms)
Vær OBS på, at konsultationssygeplejer ikke kan få dette kursus refunderet.

Andre: 12.000 kr. ekskl. moms (15.000 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning.
Middag om aftenen kan vælges ved tilmelding og koster 540 kr. inkl. moms for 2 retter samt 2 glas vin.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

Dagens Medicin lægger moms på alle deres fakturaer.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Kurset vil styrke din evne til at håndtere patienter i praksis med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression og personlighedsforstyrrelser. Det er svært at stille diagnosen depression hvis der er tale om lette/moderate tilfælde. Differentialdiagnosen til stress volder problemer og måske er der tale om et kontinuum af psykiatriske manifestationer. Krise og sorg er et kapitel for sig selv – hvordan stiller vi diagnoserne, og hvordan behandler vi? Hvordan klarer de psykiatriske ppt. sig egentligt ved store omvæltninger i samfundet, som vi har set det med coronaudbrudet?

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00

Emner der skal behandles på de 2 dage

Medicinske færdigheder og viden

  • Træning af hvordan lægen kan skelne mellem stress, sorg, eksistentielle problemer og depression.
  • Farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af depression i almen praksis.
  • Håndtering af suicidalrisiko
  • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med relativt hyppige tilstande som for eksempel krise, stressrelaterede symptomer, PTSD, fødselsdepression og depression efter alvorlig somatisk sygdom, personlighedsforstyrrelser samt angstlidelser.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

  • Kommunikation med patienter med psykiske symptomer.
  • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
  • Samarbejde med det kommunale system om pressende og klemte patienter.

Forhold omkring organisation

  • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom.

Implementering

  • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.