Styrelse lover mindre detailstyring i ny specialeplan

Styrelse lover mindre detailstyring i ny specialeplan Sundhedsstyrelsen satte tirsdag gang i det arbejde, der i 2016 skal munde ud i en ny specialeplan. Allerede nu står det klart, at der der er tale om justeringer af den nuværende plan.

Når en ny specialeplan er færdig i 2016 vil den ikke være væsentlig anderledes end den, vi kender i dag.

Det fremgik af det møde Sundhedsstyrelsen tirsdag holdt for fagfolk, repræsentanter fra regionerne, de faglige selskaber og patientforeninger. I alt deltog omkring 350 personer, og mødet markerede, at arbejdet med en ny specialeplan er skudt i gang.

Men et paradigmeskift er der ikke tale om. Det fastslog enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

»Det var et paradigmeskift sidste gang. Denne gang er det justeringer,« sagde han.

»Vi vil med den næste specialeplan have mindre detailstyring for både jeres og vores skyld,« sagde han på mødet.

På mødet blev det flere gange påpeget, at det var for vanskeligt at monitorere effekten af specialeplanen, hvilket Søren Brostrøm også adresserede som en af udfordringerne ved den nye specialeplan.

Det samme gjorde Henrik Villadsen, lægelig direktør på Odense Universitetshospital.

»Gavnede specialeplanen patienterne?« spurgte han og svarede selv:

»Måske. Vi aner det ikke, og det er et kæmpeproblem,« sagde han.

Det er et område, der er fokus på fra Sundhedsstyrelsens side, og når arbejdsgrupperne for hvert speciale skal i gang med at justere planen, bliver de ligeledes bedt om at komme med tre-ti specialfunktioner, der kan monitoreres. Det kan være på volumen, kvalitet og/ eller forskningsaktivitet.

I Sundhedsstyrelsens plan for processen fremgår det, at hvert speciale skal holde mellem et og tre individuelle møder. I alt er der planlagt 74 møder fra marts til oktober.

I begyndelsen af 2015 kommer den endelige specialevejledning ud, men uden placering. Det forventes, at den reviderede specialeplan er endelig færdig i 2016.

Skriv kommentar