Styrelse inviterer flere lægefaglige direktører til møde Styrelsen for Patientsikkerhed har nu også inviteret de lægefaglige direktører fra de tre regioner vest for Storebælt til møde om patientsikkerhedskultur.

Først blev 13 lægelige direktører fra Region Hovedstaden og Region Sjælland inviteret til møde om lægelige ansvar med direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted på baggrund af et debatindlæg i Ugeskrift for Læger, hvor de udtrykte bekymring for styrelsens linje med politianmeldelser. Nu har styrelsen også inviteret de lægefaglige direktører fra Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland til møde.

»Vores formål med mødet er at drøfte, hvordan vi i fællesskab bibeholder en god patientsikkerhedskultur og finder den rette balance mellem individuelt og organisatorisk ansvar,« skriver Anne-Marie Vangsted i invitationen til de fynske og jyske lægefaglige direktører i regionerne.

Mødet finder sted 5. december.

Styrelsens linje med politianmeldelser dækker bl.a. over, at den har anmeldt en læge på Rigshospitalet i forbindelse med, at et meningitisdødsfald ikke blev indberettet til politiet som et mistænkeligt dødsfald.

Risiko for defensiv medicin

I debatindlægget fra de sjællandske lægelige direktører skrev lægerne:

»Hvis en læge har mistanke om, at et dødsfald kan være følge af en fejl eller forsømmelse, skal dødsfaldet anmeldes til politiet. Dette er vanlig praksis på de danske hospitaler. Men der er tale om et skøn – tilmed et skøn, som ofte skal træffes i en travl klinisk situation, hvor ikke alle detaljer er tilgængelige.«

Og indlægget fortsatte:

»Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed fremover – i bagklogskabens klare lys – vil politianmelde læger for ikke at have haft mistanke om noget mistænkeligt, er vi ude på et skråplan. Konsekvensen risikerer at blive ”defensiv medicin”, hvor læger anmelder næsten alle dødsfald til politiet – ikke for patienternes skyld, men for at undgå selv at blive politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed.«

Mødet med de sjællandske lægelige direktører finder sted 21. november.

 

Skriv kommentar