Stort studie: Patienter bør vaccineres mod COVID-19 inden planlagt operation
»Vi ser en øget risiko for dødsfald ved alle planlagte og akutte operationer, når patienten skal i fuld narkose, hvis personen enten er eller bliver smittet med coronavirus. Derfor bør man i videst muligt omfang udsætte operationer af patienter, der er smittet med coronavirus og ellers forsøge at sikre, at patienter ikke bliver smittet umiddelbart efter,« fortæller den tovholder på den danske del af studiet, kirurg Alaa El-Hussuna.Foto: Privat

Stort studie: Patienter bør vaccineres mod COVID-19 inden planlagt operation Patienter, der står til at skulle opereres under fuld narkose, bør vaccineres mod COVID-19 for at reducere deres risiko for dødsfald i forbindelse med operationen, siger dansk læge og forsker, som har deltaget i studiet.

Et stort internationalt studie kortlægger, hvad risikoen for dødsfald er for personer, der bliver opereret, mens de er smittet med COVID-19, eller som bliver smittet umiddelbart efter en operation. 

Resultatet af det omfattende forskningsarbejde viser, at patienter, der har en infektion med coronavirus i kroppen under eller efter et kirurgisk indgreb, har fire til otte gange højere risiko for at dø inden for 30 dage efter en operation sammenlignet med personer, der ikke er smittet med coronavirus.

Vores anbefaling er, at man for at reducere risikoen som udgangspunkt venter i mindst tre uger efter smitte med at foretage en planlagt operation

Alaa El-Hussuna, mave-tarm-kirurg og leder af OpenSourceResearch Organisation

Som eksempel er en kræftoperation for personer over 70 år normalt forbundet med omkring 2,8 pct. risiko for at dø inden for 30 dage efter. Den risiko stiger til 18,6 pct., hvis personen er smittet med COVID-19 på operationstidspunktet eller bliver smittet umiddelbart efter, viser studiet.

»Vi ser en øget risiko for dødsfald ved alle planlagte og akutte operationer, når patienten skal i fuld narkose, hvis personen enten er eller bliver smittet med coronavirus. Derfor bør man i videst muligt omfang udsætte operationer af patienter, der er smittet med coronavirus og ellers forsøge at sikre, at patienter ikke bliver smittet umiddelbart efter,« fortæller tovholderen på den danske del af det internationale forskningsarbejde, Alaa El-Hussuna, der er mave-tarm-kirurg og leder af OpenSourceResearch Organisation.

»Vores anbefaling er, at man for at reducere risikoen som udgangspunkt venter i mindst tre uger efter smitte med at foretage en planlagt operation.«

Dataene i studiet stammer fra 141.582 patienter, 1.667 hospitaler og 116 lande. 392 patienter fra Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Bispebjerg Hospital har været med i undersøgelsen, som netop er offentliggjort i British Journal of Surgery.

Kombinationen af COVID-19 og operation er gift for lungerne

Mellem 0,6 pct. og 1,6 pct. af patienter, der gennemgår en planlagt operation, får en diagnose med COVID-19 inden for 30 dage efter operationen. Af dem vil en del dø af komplikationer.

Alaa El-Hussuna forklarer, at den øgede risiko for at dø efter en operation, hvis man er smittet eller bliver smittet med coronavirus, skyldes infektionens påvirkning af lungerne.

Ved smitte med coronavirus kan lungerne blive ramt af en inflammation, og den inflammation kan forstærkes af fuld narkose, der også kan være lungepåvirkende.

Kombinationen af de to faktorer gør, at patienter efter det kirurgiske indgreb oplever en markant forøget risiko for alvorlige lungebetændelser eller blodpropper i lungerne. Den forøgede risiko bliver fatal for nogle patienter.

Forskningsresultatet viser også, at nogle grupper af patienter er i større risiko end andre, hvis de undergår en operation, samtidig med at de er smittet med coronavirus, eller hvis de bliver smittet umiddelbart efter. Det gælder specielt ældre, kræftpatienter og patienter, som skal undergå en stor operation.

»For mange af de her patienter vil det være tilrådeligt at vente med en operation, til deres lunger har haft mulighed for at komme sig ovenpå infektionen,« siger Alaa El-Hussuna.

Bør prioritere vacciner til personer før operation

På baggrund af resultaterne mener Alaa El-Hussuna, at personer, der står overfor at skulle gennem en planlagt operation, bør betegnes som risikogrupper og derfor også vaccineres derefter – de bør prioriteres af regeringen.

I forskningsarbejdet har forskerne regnet på, hvad det kan betyde for det samlede antal dødsfald i forbindelse med COVID-19.

Der er bestemte risikogrupper, som det vil give god mening at vaccinere før en operation, eksempelvis dem over 70, som skal opereres for kræft.

Alaa El-Hussuna, mave-tarm-kirurg og leder af OpenSourceResearch Organisation

I eksemplet med personer over 70 år, der skal opereres for kræft, kan der være mange menneskeliv at redde, hvis disse personer vaccineres inden en operation.

Forskernes beregninger viser, at for at redde ét menneskeliv om året skal 1.840 af dem over 70 år i den generelle befolkning vaccineres. Vaccinerer man i stedet mere målrettet dem, der skal opereres, skal man blot vaccinere 351 personer for at redde ét menneskeliv.

Samlet set vurderer forskerne, at global prioritering af vaccinering af patienter før operationer vil kunne forhindre 58.687 COVID-19-relaterede dødsfald om året.

»Der er bestemte risikogrupper, som det vil give god mening at vaccinere før en operation, eksempelvis dem over 70, som skal opereres for kræft. De skal helst vaccineres minimum tre uger før en operation, for at deres immunforsvar kan opbygge god nok modstand mod coronavirus, så smitten ikke yderligere øger den risiko, som er forbundet med en operation,« siger Alaa El-Hussuna.

Skriv kommentar