»Vi ser en øget risiko for dødsfald ved alle planlagte og akutte operationer, når patienten skal i fuld narkose, hvis personen enten er eller bliver smittet med coronavirus. Derfor bør man i videst muligt omfang udsætte operationer af patienter, der er smittet med coronavirus og ellers forsøge at sikre, at patienter ikke bliver smittet umiddelbart efter,« fortæller den tovholder på den danske del af studiet, kirurg Alaa El-Hussuna.Foto: Privat

Stort studie: Patienter bør vaccineres mod COVID-19 inden planlagt operation Patienter, der står til at skulle opereres under fuld narkose, bør vaccineres mod COVID-19 for at reducere deres risiko for dødsfald i forbindelse med operationen, siger dansk læge og forsker, som har deltaget i studiet.

Et stort internationalt studie kortlægger, hvad risikoen for dødsfald er for personer, der bliver opereret, mens de er smittet med COVID-19, eller som bliver smittet umiddelbart efter en operation.  Resultatet af det omfattende forskningsarbejde viser, at patienter, der har en infektion med coronavirus i kroppen under eller efter et kirurgisk indgreb, har fire til otte gange højere risiko for at dø inden for 30 dage efter en operation sammenlignet med personer, der ikke er smittet med coronavirus. Vores anbefaling er,...