Spooky

En ny undersøgelse offentliggjort i Ugeskrift for Læger giver nyt indhold til det frie sygehusvalg. Efter at have undersøgt 50.302 udskrivelser i Region Sjælland har det vist sig, at antallet af patienter, der dør inden de første 30 dage efter udskrivning, er nogenlunde det samme som antallet af dødsfald under indlæggelsen. Mortalitetsrisikoen er altså den samme under som efter indlæggelse. På de involverede hospitaler vil man nu undersøge, om det vil hjælpe, hvis man begynder at fokusere mere de basale...