Specialet i akutmedicin er en realitet

Specialet i akutmedicin er en realitet Målbeskrivelsen for det akutmedicinske speciale er færdig, meddeler Sundhedsministeriet. De første uddannelsesforløb forventes at blive opslået med start til efteråret.

Specialet i akutmedicin anerkendes nu også i Danmark. Det sker fra i dag, hvor to bekendtgørelser på området træder i kraft. Sundhedsstyrelsen har samtidig offentliggjort målbeskrivelsen for specialet i akutmedicin.  

»Speciallæger i akutmedicin skal sikre, at patienter får en god og mere ensartet behandling på landets akutmodtagelser. Derudover er uddannelsen selvfølgelig også en måde at efterkomme lægernes ønske om at kunne specialisere sig i akutmedicin,« udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Visionen er, at speciallægen i akutmedicin skal være en form for generelist på sygehuset, som kan håndtere de fleste typer akutte patienter selv eller sende dem hurtigt videre til den rette behandling. Mange andre lande, som Danmark sammenligner sig med, har haft et akutmedicinsk speciale i mange år. Det gælder eksempelvis Sverige.

Med det nye speciale i akutmedicin i Danmark bliver der nu mulighed for, at de læger, der allerede har uddannet sig til speciallæger i akutmedicin i Sverige, også kan opnå dansk anerkendelse for deres uddannelse. Derudover kan andre speciallæger og læger, som er under lægelig videreuddannelse, søge om merit til direkte at blive anerkendt som speciallæge i akutmedicin eller søge om at kunne få merit for dele af uddannelsen til speciallæge i akutmedicin, pointerer ministeriet.

Meritvurderinger vil blive påbegyndt i foråret, introduktionsforløb vil blive opslået med start i efteråret 2018, mens hoveduddannelsesforløb vil blive opslået med start i efteråret 2019, skriver Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Dagens Medicin har fulgt og vil fortsætte med at følge etableringen af det akutmedicinske speciale.

Skriv kommentar