Lovforslag: Retsmedicinere skal obducere alle pludselige og uventede dødsfald Nyt lovforslag lægger op til at flytte flere obduktioner fra hospitalerne til de retsmedicinske institutter. Det møder stor opbakning fra retsmedicinere og patologer.

Retsmedicinere skal foretage alle obduktioner af personer, der er døde pludseligt eller uventet.

Det foreslår sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en ny lov. Et forslag, som alle Folketingets partier støtter.

»Der er ingen tvivl om, at når vi kigger på den faglige kvalitet og en ensrettet praksis i obduktioner, så er det at centrere opgavevaretagelsen på få sæder noget, der kan være med til at opretholde en høj kvalitet i obduktionerne,« sagde hun i dag, da lovforslaget blev 1. behandlet.

Større ekspertise på institutterne

Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Patologiselskab og Dansk Selskab for Retsmedicin har i samarbejde med Danske Regioner lavet en anbefaling, der netop går på at flytte obduktionerne til de retsmedicinske institutter.

Det giver en højere kvalitet både for de afdøde og de pårørende, hvis alle obduktioner af pludselige og uventede dødsfald sker på de retsmedicinske institutter, mener professor og retsmediciner Jytte Branner.

I dag foretager de tre retsmedicinske institutter 75 pct. af alle landets obduktioner af uventede eller pludselige dødsfald. Den sidste fjerdedel foretages af de patologiske afdelinger på hospitalerne, men sådan skal det ikke være i fremtiden.

Det mener professor og retsmediciner på Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet Jytte Branner, der er tidligere formand for Dansk Selskab for Retsmedicin. Hun har været med til at lave anbefalingen.

Hun mener, at det er en god idé at samle alle obduktionerne hos de retsmedicinske institutter, fordi de allerede foretager de fleste af dem.

»Det giver en højere kvalitet at samle det hos os, fordi vi kan lave mere grundige og omfattende undersøgelser, end de kan på de patologiske afdelinger på hospitalerne. Det giver en højere kvalitet både for de afdøde og de pårørende,« siger hun og peger på, at de foretager CT-scanninger og mere omfattende vævsprøver.

Mere viden om arvelige sygdomme

Formand for Dansk Patologisselskab Eva Løbner Lund er også glad for lovforslaget og mener, at det især vil være en stor gevinst for de pårørende.

»Man vil kunne opnå en større ekspertise, hvor man i højere grad vil være i stand til at undersøge for arvelige sygdomme og andre grunde til dødsfaldet,« siger hun.

Det vil betyde, at pårørende i højere grad vil blive informeret, hvis et pludseligt eller uventet dødsfald sker på grund af en arvelig sygdom, hvilket Eva Løbner Lund ser som vigtig viden for de pårørende.

250 flere obduktioner om året

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det medføre, at de retsmedicinske institutter skal foretage 250 flere obduktioner om året, fordi alle personer, der dør pludseligt og uventet skal obduceres.

»Vi vil få et betydeligt antal flere obduktioner samlet set, hvilket er vigtigt, fordi vi ved, at der i rigtig mange af dødsfaldene er tale om hjerterelaterede sygdomme, som er arvelige, og det skal undersøges, så de pårørende kan rådgives,« siger Jytte Branner.

De flere obduktioner vil betyde et større arbejdspres på de retsmedicinske institutter, men det vil ikke blive noget problem, da de økonomiske ressourcer følger med fra Danske Regioner, forklarer Jytte Branner.

»Vi har tiden og ressourcerne, og hvis det ikke er tilfældet, så skal vi nok finde ud af det. Det vigtigste er, at vi får lukket det hul, der er med denne her type dødsfald og sikre os, at alle bliver obduceret,« siger hun.

Det foreslås, at forslaget vil træde i kraft 1. januar 2019.

Skriv kommentar