Region: Sådan bør honorarmodellen for almen praksis ændres
Efterspørgslen efter læger i Region Midtjylland kan ses på dette billede af det interaktive kort. Rødt angiver stor efterspørgsel, grøn lav. Ved at sammenholde dette med et tilsvarende kort for antallet af lægepraksis kan regionen konkludere på lægedækningssituationen i et område.

Region: Sådan bør honorarmodellen for almen praksis ændres En ændret honorarmodel ville være et redskab til at hjælpe praktiserende læger ud i de områder af landet, hvor lægemanglen er størst, mener Region Midtjylland, som har udarbejdet et interaktivt kort over lægedækning, som en ny honorarmodel kan kobles op på.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Honorarsystemet, som det kendes i dag, favoriserer læger, der har de letteste patienter og gør det ikke økonomisk attraktivt at slå sig ned i ’udkantsdanmark’, hvor patienterne oftere er mere syge og oftere har behov for lægen. Det er holdningen i Region Midtjylland, som derfor gerne ser, at honorarerne bliver ændret, alt efter den patientpopulation […]

Kommentarfunktionen er lukket