Økonomiaftale sætter fokus på nære sundhedsvæsen Nyt udvalg skal skabe en sammenhængende plan for det nære sundhedsvæsen, men udvalget bliver mødt med kritik fra Lægeforening og kommunerne.

Den nye økonomiaftale  mellem regeringen og Danske Regioner gentager ambitionen om at skabe en sammenhængende plan for det nære sundhedsvæsen, som også var en del af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening (KL) I aftalen står der, at et udvalg med deltagelse af Danske Regioner, KL, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet samt Sundheds- og Ældreministeriet skal udarbejde »en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der med en sammentænkning af sygehusfunktioner, praksissektor og kommuner skal sikre en effektiv og sammenhængende indsats...