Mus lægger ryg til psoriasis Forskningsprojekt giver hudlægerne stigende forståelse for mekanismerne bag psoriasis

En lille flok hvide mus kan meget vel blive hudlægernes billet til ny, vigtig viden om årsagerne til psoriasis ? og med tiden måske også til en mere effektiv behandling af den udbredte hudsygdom, som plager to-tre pct. af den danske befolkning. Det interessen især retter sig mod er en ny type stoffer, som kan bremse de processer, der fører til udviklingen af et psoriasisudbrud.

En forskergruppe med deltagere fra hudafdelingerne i Gentofte, Odense, Århus og Roskilde har de seneste år arbejdet med dyreforsøg, hvor antistoffer mod stoffet IL-15 afprøves. Meget tyder på, at IL-15 spiller en central rolle i forbindelse med sygdomsudviklingen af psoriasis.

»Vi arbejder med en gruppe af nye midler, som påvirker immunsystemet, der spiller en vigtig rolle i psoriasis. I dyreforsøg har vi taget små stykker af psoriasispatienters hud og syet fast på ryggen af mus. Én gruppe mus er derefter blevet behandlet med antistoffer mod IL-15, mens en kontrolgruppe fik saltvand. Vi kan se en god effekt af antistoffer mod IL-15. De karakteristiske hudcelleforandringer for psoriasis aftager, og hudtykkelsen reduceres med ca. en trediedel i forhold til de mus, som fik saltvand,« siger læge, ph.d.-studerende Louise Villadsen, hudafdelingen på amtssygehuset i Gentofte.

Interessen for at finde nye midler til behandling af psoriasis skyldes også, at de midler, som nu anvendes til behandling af svær psoriasis, kan give alvorlige bivirkninger i form af forhøjet blodtryk, samt nyre- og leverpåvirkning. Denne type bivirkninger er hyppige ved brug af midlerne cyclosporin og methotroxat. Antistoffer mod IL-15 virker mere specifikt end de gamle midler, og derfor vil der teoretisk være færre og mildere bivirkninger.

Kompleks hudsygdom

Forskergruppens arbejde understreger, at psoriasis er en kompleks hudsygdom, som skyldes ændringer i samspillet mellem immunforsvaret og overhudens celler. Endnu foreligger der ikke dokumentation for, at immunforsvaret er den udløsende faktor, men stadig flere forhold peger i den retning, mener én af de andre deltagere i forskergruppen, afdelingslæge, ph.d. Tomas Norman Dam, hudafdelingen på Roskilde Amts Sygehus:

»Det, vi laver, er basal forskning i mekanismerne bag psoriasis. Vi aktiverer patientens blodceller, flytter psoriasishud over på musen og behandler det dér. Det er ikke det endelige bevis for, at det er immunforsvaret, der er årsag til psoriasis, men det nærmer sig en dokumentation for, at det forholder sig sådan,« mener Tomas Norman Dam.

Niels-Bjørn Albinus

Skriv kommentar