Selvmordsforsøg er faldet markant

Selvmordsforsøg er faldet markant Antallet af selvmordsforsøg er siden 2011 næsten halveret. Størst er faldet, efter at store pakker med smertestillende medicin blev gjort receptpligtige.

Antallet af danske selvmordsforsøg fortsatte i 2015 senere års nedgang.

Det viser tal fra Landspatientregisteret.

Særligt beslutningen om at fjerne store pakker smertestillende medicin fra apotekernes hylder med håndkøbsmedicin i oktober 2013 har haft effekt, og allerede året efter receptkravet blev indført, faldt antallet af indlæggelser efter selvmordsforsøg med 1.062 – det svarer til et fald på 24 pct. i forhold til 2013.

Antallet af selvmordsforsøg toppede senest i 2011, hvor antallet af indlæggelser nåede 5.697. I 2015 var antallet af indlæggelser faldet til 3.141 indlæggelser.

»Det ser glædeligt ud. Det var mit håb, at der ville komme et fald, men jeg synes stadig, det er er overraskende, at faldet er så markant, « siger Kim Dalhoff, der er klinisk professor og overlæge ved Institut for Klinisk Medicin på Bispebjerg hospital, og som har stor erfaring med behandlingen af forgiftninger.

Spontane selvmordsforsøg har simpelthen været sværere at føre ud i livet, når ikke de store pilleglas er fast inventar i medicinskabene. Der skal nemlig mere til, før man ringer til lægen og får en recept.

»Faldet skyldes formentlig, at tilgængeligheden er blevet mindre, dvs. at folk ikke opbevarer så store pakninger derhjemme. En stor andel af dem, som bliver indlagt, er jo unge piger som i affekt tager, hvad der er tilgængeligt. Og handler man i affekt, tager man ikke ud og køber små pakninger fra apotek til apotek,« siger Kim Dalhoff.

Professor Merete Nordentoft fra Region Hovedstadens Psykiatri mener også, at det er de skærpede regler, som har haft en kæmpe betydning.

»Jeg har været med til at argumentere for den her ændring i mange år. Men man ser et stærkere fald, end jeg havde turdet håbe på. Det er simpelthen et knæk i en kurve, der ellers bare er steget og steget,« siger Merete Nordentoft.

Hun fremhæver, at der er en underrapportering indenfor området, og at man formentlig ikke vil se det samme fald hos mændene.

Det er nemlig primært hos de impulsive unge kvinder, hvis selvmordsforsøg ofte er udløst af noget pludseligt.

Og selvom de nye tal er et klart tegn på, at lovgivningen har haft en effekt, skal man hele tiden holde øje med tendenserne inden for selvmordsforsøg.

»Vi har stadig flest paracetamolforgiftninger, men der kan jo pludselig komme en stigning i andre slags forgiftninger. Man er altid bekymret for skift fra et forgiftningsmønster til et andet, således at man blot finder noget andet, som man kan overdosere med,« siger Kim Dalhoff.

Skriv kommentar