LVS: En mindre del af lægers efter­uddannelse skal finansieres af industrien

LVS: En mindre del af lægers efter­uddannelse skal finansieres af industrien Den overvejende del af lægers efteruddannelse skal ikke finansieres af industrien, da det vil skævvride kvaliteten af uddannelsen, mener formand for LVS, Henrik Ullum.

Lægers efteruddannelse skal ikke i overvejende grad arrangeres og finansieres af medicinalindustrien.

Det siger formand for de Lægevidenskabelige Selskaber LVS, Henrik Ullum. Sammen med en række andre interessenter på sundhedsområdet diskuterede LVS netop efteruddannelse på selskabernes årsmøde i sidste uge.

»Hvis det overvejende er industrien, der finansierer lægers efteruddannelse, vil mængden og kvaliteten af tilbuddene blive skævvredet: Det vil være de økonomisk tunge specialer, som vil nyde gavn af industriens ressourcer, mens de resterende specialer ikke vil have meget at rutte med. Og det er jo bestemt ikke i patienternes interesse, at de kun kan få en læge, der er godt efteruddannede, hvis de er i behandling med et dyrt præparat,« siger Henrik Ullum.

Han understreger, at der ikke skal lægges noget ideologisk i hans udsagn: Formanden taler generelt for et tæt udviklings- og forskningssamarbejde med industrien.

»Men lægger vi hele efteruddannelsen i industriens hænder, så mister vi kontrollen med, hvad lægerne får ud af uddannelsesforløbene,« lyder det.

Systematiseret efteruddannelse

På LVS’ årsmøde nåede de fremmødte til enighed om, at der er brug for en mere systematisk tilgang til efteruddannelse og bedre evalueringen af efteruddannelses-tilbuddene.

»Efteruddannelsen halter både i bredden og dybden. Vi har ikke nok tilbud, og vi er ikke gode nok til systematisk at evaluere de tilbud, der er. Det manglende overblik over, hvad lægerne kan betyder, at det desværre er lidt for let for de brodne kar at blive i systemet alt for længe,« siger Henrik Ullum, som forestiller sig et evalueringssystem, der principielt minder om det system, der anvendes til at evaluere speciallægeuddannelsen.

Næste skridt er, ifølge Henrik Ullum, at få de forskellige specialeselskaber i tale og få dem til at beskrive, hvordan det bedst giver mening at etablere og evaluere en efteruddannelsesindsats inden for deres speciale. Arbejdet skal munde ud i en national handleplan, der i sin udformning tilpasses behovene indenfor de enkelte specialer.

Henrik Ullum uddyber, at der videre er behov for også at tænke efteruddannelse i nye rammer.

»Efteruddannelse behøver ikke altid være noget, der foregår væk fra matriklen. Det er en dyr måde at tænke efteruddannelse, og jeg er sikker på, at der ligger mange uudnyttede muligheder for vidensdeling i den daglige klinik. Der er ingen grund til at sende en gruppe læger til New York, hvis de kan lære det samme på et hospital herhjemme,« siger han.

Skriv kommentar