Lars Bo Nielsen

Københavns Universitetshospitalhar besluttet at give sin nyindstiftede pris, Københavns Universitetshospitals Forskerpris, på 50.000 kr. til 1.reservelæge, ph.d. og dr.med. Lars Bo Nielsen. Prisen gives »til en yngre forsker under 40 år, der har bidraget med excellent biomedicinsk, klinisk eller anvendelsesorienteret forskning«.

Lars Bo Nielsen, der er 39 år og i dag ansat på Rigshospitalets klinisk biokemiske afdeling. Ved bedømmelsen blev der lagt vægt på, at Lars Bo Nielsen allerede har publiceret 35 originalartikler og 10 oversigtsartikler i anerkendte, internationale tidsskrifter.

Lars Bo Nielsens biomedicinske forskningsarbejde er fokuseret på hjerte- karsygdomme, hvor han har bidraget til forståelse af de molekylære aspekter ved hjerte- karsygdommes patologi.

Lars Bo Nielsen blev færdiguddannet som læge i 1992, ph.d. i 1996 og dr.med. i 2000 og har undervejs i sin karriere arbejdet og forsket i Danmark, Sverige, Tyskland og USA. Lars Bo Nielsen har i dag sin egen forskergruppe på Rigshospitalet i København, hvor forskerne undersøger kroppens omsætning af fedt og lipoproteiner i forbindelse med hjertesygdomme og aterosklerose.

sbn

Skriv kommentar