Lisbeth Lintz
Foto: Claus Boesen

Læger varsler strejke mod tre styrelser Foreningen af Speciallæger og Yngre læger har i dag sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne afleveret strejkevarsler for medlemmer i Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Strejkevarslet er en konsekvens af de sammenbrudte ok-forhandlinger i staten.

Forhandlingerne om nye overenskomster i staten, regionerne og kommunerne er brudt sammen den seneste uge, og derfor har samtlige organisationer for de offentligt ansatte besluttet at varsle strejke. Ca. ti pct. af medlemmerne udtages til konflikten.

I staten kommer Foreningen af Speciallægers (FAS’) konfliktvarsel til at omfatte ca. 35 læger uden overordnet ledelsesansvar i Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, mens Yngre Læger varsler konflikt for 41 læger.

Derudover vil FAS og Yngre Læger på mandag også udsende konfliktvarsel for alle læger ansat i regionerne og kommunerne. Præcis hvor og hvem strejkevarslerne vil berøre, kan formand for FAS Lisbeth Lintz eller formand for Yngre Læger Camilla Rathcke ikke afslører. Alle læger, der udtages til konflikten, får direkte besked per mail.

»Vi har valgt at udsende strejkevarsel, fordi forhandlingerne er brudt sammen. Det næste naturlige skridt mod at få en færdig overenskomst er at udsende strejkevarsel, fordi der går fire uger, fra vi sender den, til den kan træde i kraft,« siger Lisbeth Lintz.

Strejken er varslet til at træde i kraft den 4. april. Det er en mulighed, men langt fra sikkert, at strejken først træder i kraft senere, da Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten i to gange to uger samt fire dage. Som medlem skal man imidlertid være forberedt på, at konflikten vil starte den 4. april.

Arbejdsgiverne får skylden

Yngre Læger og FAS peger på, at sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne skyldes, at arbejdsgiverne kategorisk har afvist forlig, som kan sikre de ansattes realløn. Desuden har arbejdsgiverne nægtet at anerkende, at medarbejdernes betalte spisepause er en del af overenskomsterne. En afskaffelse af spisepausen ville svare til en lønnedgang på 7,4 pct. – eller en forlængelse af arbejdsdagen med en halv time uden yderligere honorering.
 »Vi vil gerne have en anerkendelse af, at vi er rigtig mange mennesker i den offentlige sektor, som gør et kæmpe stykke arbejde hver dag, som netop understøtter, at et privat arbejdsmarked også kan være i vækst,« siger Lisbeth Lintz.

Ifølge Camilla Rathcke er kampen for en reallønsstigning også en kamp om anerkendelse.

»Det er vigtigt, at vi får en lønstigningstakt, der matcher den private, så vi ikke får et offentligt arbejdsmarked, der bliver sekundært til det private. Vi skal have attraktive offentlige arbejdspladser, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og som anerkendes i lige så høj grad som det private,« siger hun.

Forligsprocessen er i gang

Det første møde i Forligsinstitutionen blev afholdt i går eftermiddags og var starten på en forligsproces, hvor målet er, at forligsmanden kan få en aftale på plads, som begge parter er tilfredse med.

Ifølge Camilla Rathcke, der sidder ved forhandlingsbordet, er det ikke realistisk at forhandle sig frem til en aftale, hvis arbejdsgiverne ikke rykker på sig.

»Hvis det havde været realistisk indtil nu, var vi allerede blevet enige om en aftale, inden vi endte i Forligsinstitutionen. Der skal ske noget, der ændrer billedet, ellers ser det svært ud at finde et forlig,« siger hun.

Selv om der er varslet strejke, er der stadig mulighed for, at parterne kan blive enige om et forlig og undgå en storkonflikt. Og Camilla Rathcke håber, at der kan landes et forlig i løbet af de næste uger i Forligsinstitutionen, selv om det ser sort ud.

»Vi håber helt klart, at der kan landes et forlig. Der er ingen af os, der har lyst til at gå i konflikt, men når vi står over for en meget stejl modpart, som har et ønske om en lønudvikling, der er ringere end på det private arbejdsmarked og øvrige forringelser som bl.a.  vedrører spisepausen, så er det rigtig svært at nå til enighed,« siger hun.

Skriv kommentar