»Hvis folk har problemer med at holde blodsukkeret nede, kan tillæg med et, to eller tre lægemidler udover livsstilsændringer og metformin blive nødvendig. Nogle mennesker har risiko for hjertekarsygdom, hvor en SGLT-2-hæmmer udover metformin måske vil være at foretrække, eller hvis vægttab er ønsket, er en GLP-1-RA måske at foretrække. Men vi har mindre kendskab til, hvordan den samlede sikkerhedsprofil kommer til at se ud, når vi på den måde blander lægemidlerne,« forklarer en af forskerne bag et nyt studie, seniorforsker og lektor Morten Hasselstrøm Jensen.

Kombinationer af blodsukkersænkende lægemidler til diabetespatienter kan have vidt forskellige risikoprofiler Ny forskning indikerer, at når patienter med type 2-diabetes tager to eller tre lægemidler for at regulere blodsukkeret, ændrer det deres risiko for at få et alvorligt hjertekartilfælde, udvikle alvorlig hypoglykæmi eller dø.

Rigtig mange patienter med type 2-diabetes behandles ikke kun med ét enkelt blodsukkersænkende middel. De behandles med to, tre eller sågar flere. Hidtil har der dog ikke været mange undersøgelser af, hvordan det går patienter, som behandles med to eller tre blodsukkersænkendende lægemidler for type 2-diabetes, men det har danske forskere nu set nærmere på.  Resultatet blev præsenteret på den årlige kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD, og studiet viser, at nogle kombinationer øger risikoen for...