Karsten Bech
Foto: Joachim Rode

Karsten Bech: »Fagligheden har været den røde tråd i min karriere« Ved årsskiftet vinkede Karsten Bech farvel til stillingen som centerchef på Sygehus Sønderjylland for at tiltræde som sektionsleder i enheden for tilsyn og rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge overlægen havde karriereskiftet intet at gøre med den kritik, han blev udsat for som centerchef, men var udtryk for et ønske om at rykke tættere på visionen om at højne fagligheden i sundhedsvæsenet.

En brændende vision om at højne fagligheden i sundhedsvæsenet har været den gennemgående røde tråd i overlæge Karsten Bechs karriereforløb. Det har været afgørende for ham at sætte sit fingeraftryk på udviklingen de steder, han har arbejdet. Og ønsket om at få endnu mere indflydelse på slagets gang i sundhedsvæsenet var da også den drivende motivation, da han 1. januar i år vinkede farvel til stillingen som centerchef ved organcenteret på Sygehus Sønderjylland for i stedet at tiltræde som sektionsleder i enheden for tilsyn og rådgivning Øst under Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed, som overordnet har mest indflydelse på, hvordan behandlingen af patienterne i sundhedsvæsenet bliver forvaltet. At højne fagligheden på det område er for mig en af de væsentligste sundhedsfaglige opgaver, og jeg vurderede, at jeg kunne få mere indflydelse på patienternes ve og vel ved at sidde i en stilling i Styrelsen for Patientsikkerhed, end jeg kunne ved at beholde min stilling på Sygehus Sønderjylland,« siger Karsten Bech.

Hængt ud i medierne

Umiddelbart forud for sit jobskifte blev Karsten Bech hængt ud i medierne, da han af nogle af de ansatte læger i organcentret på Sygehus Sønderjylland blev beskyldt for at udsætte en gruppe patienter, der tidligere havde fået fjernet blærepolypper, for recidivrisiko ved at udskyde deres kontrolcystoskopier. Karsten Bech afviser imidlertid, at jobskiftet havde noget at gøre med kritikken af hans ledelsesarbejde i Sønderjylland.

»Jeg sagde min stilling op, inden kritikken kom frem i medierne. Så jobskiftet var ikke udtryk for, at jeg følte mig presset til at søge væk eller ønskede at flygte fra sygehusvæsenet. Det var, fordi jeg ønskede at arbejde med patientsikkerhed på nationalt plan i en central myndighed,« siger han og fortsætter:

»Efter kritikken kom frem, faciliterede sygehusledelsen på Sygehus Sønderjylland en gennemgang af de relevante patientforløb. Den viste, at kritikken var uberettiget, da udskydelsen af kontrollerne ikke havde overtrådt patienternes rettigheder. Jeg føler, at kritikken var et ubegrundet angreb, og mine nuværende kolleger i Styrelsen for Patientsikkerhed behøver på ingen måde at være nervøse for, at jeg ikke vil patienterne det bedste. Det er jo derfor, jeg er ansat her.«

Karsten Bech uddyber, at han i dag gør sig ekstra umage for at forklare og begrunde de beslutninger, han træffer som sektionsleder, for at undgå fremtidige personangreb.

Med ledelse for øje

Det er ikke første gang, at Karsten Bech har foretaget en karrieremæssig U-vending. Han har tidligere været ansat som overlæge på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital, lægefaglig sekretær i Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), kontorchef i Sundhedsstyrelsen, ledende overlæge på kirurgisk afdeling på Køge — og Roskilde Sygehus, klinisk prodekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet i København og senest som centerchef ved organcenteret på Sygehus Sønderjylland. Hver gang han har skiftet arbejdsplads, har det været drevet af et ønske om at få mere ledelsesmæssig indflydelse på den faglige kvalitet og patientbehandlingen.

Interessen for at lede og have indflydelse på udviklingsgangene i sundhedsvæsenet fornemmede Karsten Bech allerede, da han tilbage i begyndelsen af 1990’erne arbejdede som overlæge på Hvidovre Hospital.

»Da jeg begyndte som læge, havde jeg en idé om, at jeg ville have en karriere som kliniker og blive specialist i mave-tarm-kirurgi, men jeg fornemmede hurtigt, at det passede mig godt at have afgørende indflydelse på de områder, jeg sad på. Ønsket om at udvikle sundhedsvæsenet i en bedre retning har drevet mig siden,« siger Karsten Bech og tilføjer:

»Der var mange af mine tidligere kolleger, der undrede sig over, at jeg søgte væk fra klinikken, for jeg trivedes godt med at have patientkontakt. Men jeg følte, at jeg var nødt til at træffe et valg mellem  klinik og ledelse — det frustrerede mig at gøre begge dele halvt. I dag har jeg indirekte berøring med patienterne, da en del af de sager, der havner på mit skrivebord, handler om dårlig patientbehandling.«

Centrale myndigheder tur-retur

I efteråret 2016 tog Karsten Bech kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Han følte ikke, at han havde mulighed for at drive udviklingen i den retning, han havde lyst til som centerleder i Sønderjylland, og var derfor nysgerrig på, om der var ledige stillinger hos styrelsen på Islands Brygge i København.

»Jeg havde før været ansat som kontorchef i den daværende sundhedsstyrelse, hvor jeg arbejdede med lægers videreuddannelse og autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvar for at løse opgaver, der tidligere har ligget i Sundhedsstyrelsen og i embedslægeinstitutionen. Så jeg kendte sagsområdet fra sidelinjen, og jeg vidste, at den måde at bruge min faglighed passede mig godt,« siger Karsten Bech.

At skifte til en stilling som sektionsleder har desuden betydet, at Karsten Bech har reduceret sin transporttid til og fra arbejde med mange timer.

Som centerchef på Sygehus Sønderjylland havde han en pendler-lejlighed i Sønderborg og var kun hjemme hos sin familie i København i weekenderne. I dag kan han sætte sig i sin bil, når han har fri ved 17-17.30-tiden, og være hjemme på en halv time. Som sektionsleder i enheden for tilsyn og rådgivning Øst bruger Karsten Bech rigtig mange timer på at holde møder med de forskellige parter, som på den ene eller den anden måde er involverede i de sager, som hans enhed behandler. Det være sig læger, sygeplejersker, tandlæger, sekretærer, jurister, kandidater i folkesundhedsvidenskab, andre enhedschefer og repræsentanter for enheden for tilsyn og rådgivning Nord og Syd. Omend arbejdet ligger langt fra den kliniske hverdag, han også har prøvet kræfter med tidligere i sin karriere, føler Karsten Bech ikke, at han bruger sin uddannelse som læge mindre i dag, end han gjorde som hospitalsansat.

»De sager, jeg beskæftiger mig med i Styrelsen for Patientsikkerhed, er patientrelaterede sager. Og mit fokus er at varetage patienternes bedste. Som da vi f.eks. for nylig greb ind over for Slagelse Sygehus og udstedte et påbud mod at modtage og behandle akutte neurologiske patienter. Jeg er med til at gøre det trygt at være patient i Danmark, og det synes jeg bestemt gør mig til en ’rigtig’ læge,« siger han.

I mediernes søgelys

Med den magt og indflydelse  som Styrelsen for Patientsikkerhed har i sundhedsvæsenet, følger også en enorm mediebevågenhed. At være under daglig ’inspektion’ fra medierne og Kammeradvokaten er ikke noget, Karsten Bech har erfaring med fra sine tidligere stillinger.

»Der går ikke en dag, uden at pressen viser interesse for de sager, vi arbejder med. Det er klart, da vi som styrelse er involveret i rigtig mange af de aktuelle sager, der pågår i sundhedsvæsenet. Og vi er meget tættere på det politiske system og på magthaverne, end man er som ledende overlæge f.eks. Den del af jobbet har jeg selvfølgelig skullet vænne mig til,« siger Karsten Bech.

Skriv kommentar