Jette Ingerslev

Jette Ingerslev tiltræder 1. november stillingen som ledende overlæge ved Storstrømmens Sygehus, Medicinsk Afdeling Næstved ? Fakse.

Jette Ingerslev kommer fra en stilling som klinikchef for geriatrien på Frederiskberg Hospital, men efter sammenlægning af klinikkerne for geriatri, apopleksi og reumatologi er stillingen blevet omdefineret til specialeansvarlig overlæge.

Jette Ingerslev har derfor opsagt sin stilling og er fratrådt 31. august. I september og oktober har hun fået tildelt orlov betalt af Velux-Fonden. Orloven vil blive brugt til at at undersøge hyppigheden af fysiske, psykiske og sociale overgreb begået inden for de sidste tre år over for ældre indlagt i de fire geriatriske klinikker i HS.

sbn

Skriv kommentar