Foto: Lars Horn

Hos Lægerne Sløjfen arbejdes der i behandlerteams På klinikken i Aalborg vækker det opsigt, da konsultationerne primært varetages af en sygeplejerske med lægen som supervisor og samarbejdspartner.

Maria von Würden har patienter, fra hun møder om morgenen, til hun går hjem sidst på eftermiddagen. Som behandlersygeplejerske i klinikken Lægerne Sløjfen har hun sammen med sine syv sygeplejerskekolleger alle konsultationer med klinikkens patienter.

»Klinikken er ejet af to læger, som hele tiden arbejder på at optimere behandlingen af patienterne. Derfor har der de sidste mange år været fokus på at arbejde i teams, hvor vi sammen varetager behandlingen,« fortæller Maria von Würden. 

Alle nye patienter får tilknyttet deres egen behandlersygeplejerske, det være sig tilflyttere eller nyfødte, og familier har den samme sygeplejerske.

»Vi arbejder meget med relationen mellem mennesker, og det kræver kontinuitet at opbygge en stærk relation. Jeg har gennem årene oplevet graviditeter og svær sygdom blandt ’mine’ patienter – vi får en tillidsfuld kontakt, som jeg oplever som meget livsbekræftende,« siger Maria von Würden. 

Hendes arbejdsdag er tilrettelagt, så der både er tid til de planlagte konsultationer og akut sygdom:

»Det er vigtigt, at patienterne kan komme til deres egen behandlersygeplejerske, ikke mindst når der er tale om et pludseligt opstået psykisk problem. I mødet med patienten lægger vi stor vægt på at forstå patientens liv, også når vedkommende forlader klinikken. Hvad er det for et liv, patienten lever, hvem og hvad betyder noget i patientens liv – lider han eller hun af angst, er der misbrug eller sygdom? Den nysgerrighed skaber fundamentet for den bedste behandling og forebyggelse af sygdom,« mener Maria von Würden.

Før hun kom til klinikken, var hun blandt andet på en skadestue uden mulighed for at følge patienterne:

Hvor er lægen?
Lægen sidder klar i sit åbne kontor til at deltage i din behandling. Her arbejder han tæt sammen med sygeplejersker og behandlerassistenter om at hjælpe dig bedst muligt. Måske møder du ham ikke hver gang – men du kan være helt tryg. Han er altid en del af din behandling.

(Plakattekst i venterummet hos Lægerne Sløjfen)

»I Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital behandlede vi patienternes akutte sygdom og sendte dem videre og hørte aldrig, hvordan det siden gik. I almen praksis følger jeg hele livsforløb, hvilket er med til at give mig stor arbejdsglæde,« siger hun.

Lægen er stadig en del af behandlingen

I behandlersygeplejerskernes arbejdsdag er der også rum til samtaler med lægerne og de øvrige faggrupper i klinikken.

»Hver konsultation er sat til et kvarter i gennemsnit, så der er tid til, at jeg kan spørge lægen til råds, hvis jeg kommer i tvivl om noget, eller hente ham med ind i konsultationen. Lægen kan også have skrevet en plan i journalen inden konsultationen. Det giver patienten ro, at jeg fortæller, at der er lagt en plan i samarbejde med lægen, og at vi er tydelige i måden, vi arbejder i teams på,« siger Maria von Würden. 

Klinikkens to læger læser al kommunikation til og fra klinikken, det være sig svar på MR-scanninger, blodprøver, udskrivelsespapirer m.m. Lægerne skriver noter til sygeplejerskerne i patientjournalerne, hvis der for eksempel kommer et ’skævt’ prøvesvar som en lidt for lav blodprocent, der kræver opfølgende undersøgelser.

»Nogle patienter har været lidt undrende, når de har fået at vide, at de skulle ind til en sygeplejerske. ’Skal jeg ikke se en læge?’ spørger de. Men det er min erfaring, at de bliver tilfredse, når de får løst det problem, de kom med, på et relevant fagligt niveau med eller uden lægen til stede under konsultationen,« siger Maria von Würden.

»I sundhedssystemet er der meget snak om uddelegering af arbejdet. Sådan er det ikke hos os – i modsætning til uddelegering deler vi det hele,« siger sygeplejerske Maria von Würden.Foto: Lars Horn

Hun gør meget ud af at italesætte, at lægerne stadig er en del af behandlingen, og der er hængt plakater op i venterummet, som understreger, at klinikken arbejder i behandlerteams.

Stejl indlæringskurve

Lægerne Sløjfen er bemandet med to læger, otte konsultationssygeplejersker, fem behandlerassistenter, tre uddannelseslæger og et varierende antal medicinstuderende, og der er stort fokus på fælles kompetenceudvikling. Hele klinikken har for eksempel for nylig gennemført kurset ‘Guidet Egen-Beslutning’ udviklet af Vibeke Zoffmann, der oprindeligt er uddannet sygeplejerske, men siden 2018 har været professor i translationel empowerment på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

»Vi har undervisning i klinikken hver uge. Det kan være, at en kollega har været på kursus, og så fortæller hun, hvad hun har lært. Desuden har vi hver især en gang om måneden en halv time med en af lægerne, hvor vi har en systematisk refleksion om en af vores patienter, så vi bliver endnu mere skarpe på, hvordan vi arbejder. Og så får vi sygeplejersker supervision på konsultationsprocessen med afsæt i klinikkens værdier,« fortæller Maria von Würden.

Selvom hun var en erfaren sygeplejerske, da hun kom til klinikken, har læringskurven været stejl:

»De første to år på klinikken betragter jeg som en oplæringsperiode. Selvom jeg havde arbejdet med både akutte og kræftpatienter før, var der meget at lære i almen praksis, ikke mindst fordi mennesker responderer forskelligt på sygdom. I dag føler jeg mig meget mere sikker i kommunikationen med patienten, men jeg kalder selvfølgelig altid lægen ind, når behovet er der,« siger hun.

Klinikken rækker også ud til samarbejdspartnere uden for huset for at arbejde tværfagligt. Således er Maria von Würden og hendes sygeplejerskekolleger tilknyttet en håndfuld plejehjem, som de besøger en gang om ugen. Her gennemgår de beboernes sundhedstilstand med personalet for at forebygge indlæggelser og følge op på udskrivninger.

Mød sygeplejersken
»Jeg lærer dig og din sygehistorie at kende. Sammen finder vi frem til en god hjælp og behandling. Jeg er den fra behandlerteamet, der ringer eller skriver til dig med svar på undersøgelser.«

(Plakattekst i venterummet hos Lægerne Sløjfen)

Klinikken er mål for studiebesøg

Lægerne Sløjfens arbejdsorganisering er så opsigtsvækkende, at den jævnligt er mål for studiebesøg:

»Der er en stor nysgerrighed i forhold til, hvad vi gør. Vi har haft hele lægeklinikker, politikere og embedsmænd på besøg. De synes, at vores samarbejde er spændende, ikke mindst fordi vi ikke arbejder i søjler, men på tværs af faglighed og individuelle kompetencer,« fortæller Maria von Würden.

»Vi sygeplejersker kunne jo for eksempel have delt arbejdet op, efter hvad vi hver især ved mest om, så den ene sygeplejerske tager sig af diabetespatienter, den anden af patienter med KOL osv. Men i stedet ser vi alle patientgrupper og trækker på hinandens viden og erfaring på tværs af fag og interessefelt.«

Maria von Würden mener, at klinikkens behandlerteam gør medarbejderne fagligt stærkere: 

»I sundhedssystemet er der meget snak om uddelegering af arbejdet. Sådan er det ikke hos os – i modsætning til uddelegering deler vi det hele. Det er en styrke at få flere øjne på den samme patient, for man kan jo også komme til at stirre sig blind på en problematik.« 

»Vi viser, at der er andre gunstige måder at drive lægeklinik på med fokus på relationen til patienten og en nysgerrighed på mennesket bag. Det er en kulturændring, som Lægerne Sløjfen har sat i gang, og som langt de fleste vil blive glade for,« mener Maria von Würden. 

Læs også:

Bedre arbejdsmiljø gavner også patienterne: Interview med Søren Olsson, medejer af Lægerne Sløjfen

Kommentarer

Skriv kommentar