Har regeringen checken klar? Hvis HS-modellen bredes ud til hele landet, kan regeringen forvente et udgiftsboom i amterne på mindst 4 til 4,5 mia. kr

AF EN ANALYSE i Dagens Medicin 4. juni fremgik det, at HS har været en kraftig inspiration for sundheds- og indenrigsministerens udspil til en kommunalreform. Men hvis HS-modellen er ?Ånden i Lampen? i Lars Løkkes vision for sundhedsvæsenet, så håber jeg, han har en aftale med finansministeren.

SKAL AMTERNES SYGEHUSVÆSEN op på en kapacitet, der svarer til HS, skal regeringen nemlig regne med at sende mindst 4,5 mia. kr. ekstra til de nye regioner. Det svarer lavt sat til, hvad det koster ekstra at have HS. Merprisen betales ikke alene af borgerne i København og Fre-deriksberg kommuner, men også af resten af landet på grund af tilskudsregler og frit valg. Amtsrådsforeningen advarer da også regeringen mod ideen med fem sundhedsregioner.

MAN MÅ ANERKENDE, at HS har været i stand til at holde sine udgifter i ro siden dannelsen i 1995. Fra 1997 til 2002 har HS haft en vækst i udgifterne på 0,6 pct. mod en landsgennemsnitlig vækst på 3,5 pct. Det man skal huske på er imidlertid, at HS kom fra et eksorbitant højt niveau, efter at staten havde drevet sygehusvæsen sammen med Københavns og Frederiksberg kommuner. I 1997 lå HS? sygehusudgifter pr. indbygger godt 60 pct. over landsgennemsnittet, og i 2003 lå de stadig ca. 10 pct. over landsgennemsnittet, når der måles på værdi af produktionen. Ser man på udgifter korrigeret for demografiske forhold (Sundhedssektoren i tal 2002/2003, ISM), ligger HS? sygehusudgifter ikke 10 pct., men nærmere 25 pct. over landsgennemsnit.

AMTERNES SYGEHUSREGNSKABER FOR 2003 viser, at sygehus-udgifterne beløber sig til i alt 42,5 mia. kr. Hvis HS-modellen bredes ud til hele landet, kan regeringen forvente et udgiftsboom i amterne på mindst 4 til 4,5 mia. kr.

Er regeringen villig til at skrive checken ud?

Bent Hansen, Amtsborgmester, formand for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg

Skriv kommentar