FAPS-formand afviser kritik af ørelægers dobbeltrolle Formanden for Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning har kritiseret en stor del af landets ørelæger for at være på kant med etikken. Nu afviser formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Lever de praktiserende ørelæger op til regler om god etik, når en del af dem ud over deres private klinik også driver en høreapparatforretning? Nej mener formanden for Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS), Michael Westermann, der også er direktør i høreapparatkæden Din Hørespecialist. Han anklagede i et debatindlæg i Dagens Medicin en stor del af landets praktiserende ørelæger for at være på kant med Lægeforeningens etiske regler.

I dag afviser Kirsten Ilkjær, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), kritikken i en nyt debatindlæg på Dagens Medicin.

Michael Westermann mener, at en stor del af landet øre-næse-halslæger ikke lever op til Lægeforeningens etiske regler, fordi de både driver en speciallægepraksis, men også har privatøkonomiske interesser i en høreapparatbutik.

»Forretningsmodellen er enkel. Lægen henviser – med brug af sin faglige autoritet – til en butik, som han eller hun har privatøkonomiske interesser i,« skrev Westermann, som mener, at Lægeforeningens egne etiske regler ikke er til at misforstå:

»Således står der i § 8: »…en læge skal i sit virke sikre sig uafhængighed af uvedkommende interesser, der vil kunne påvirke lægens bedømmelser og handlinger. Lægen skal for offentligheden være uafhængig af bindinger til industrien eller andre for læge-patientforholdet uvedkommende interesser«. Min fremhævning. Hvordan kan én eneste ØNH-læge misforstå dette?,« skrev han i debatindlægget.

Forfejlet kritik

Kirsten Ilkjær mener, at kritikken bygger på misforståelser, manglende information og forkerte data.

Hun skriver, at Michael Westermann imidlertid undlader »at forholde sig til og oplyse om de regler, som de praktiserende ørelæger følger. Regler der er fastsat netop for at sikre fuldstændig gennemsigtighed for patienten om valg af høreapparat.«

Ørelæger, der driver en høreapparatforretning, er forpligtede til at oplyse patienten om ejerforholdene, og patienten skal kvittere for modtagelse af denne information, pointerer Ilkjær. Derudover har ørelægen pligt til at oplyse patienten om retten til frit valg af behandlingssted.

»Når denne information er givet, kan patienten på informeret grundlag selv vælge, hvor vedkommende vil have tilpasningen af høreapparat foretaget. En sådan pligt påhviler ikke de private høreapparatbutikker,« skriver FAPS-formanden og går til modangreb på Michael Westermann.

»Så spørgsmålet er, om patienterne er fuldt informerede om deres muligheder, hvis de f.eks. går til en høreapparatforretning drevet af en kapitalfond eller en høreapparatproducent,« skriver hun.

Dagens Medicin arbejder på at få en kommentar fra Michael Westermann.

Skriv kommentar