Etisk råd: Husk etikken i elektroniske patientjournaler

Det Etiske Råd offentliggør i dag et notat, hvori der peges på fem hensyn, som rådet anbefaler, at der bliver sat særligt fokus på i udviklingen og implementeringen af den elektroniske patientjournal. Det er rådets opfattelse, at dette vil sikre, at indførelsen af den elektroniske patientjournal ikke finder sted på bekostning af centrale etiske værdier, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement