Jonas Egebart

Erfaringer fra meningitis-dødsfald skal bruges til læring Region Hovedstaden og Styrelsen for Patientsikkerhed har drøftet de handleplaner, regionen er ved at iværksætte efter tre meningitis-dødsfald inden for de senere år. Styrelsen håber, at regionens læringsindsats også kan bidrage på nationalt plan til at forbedre bl.a. visitationen af patienter med symptomer på meningitis.

Utilsigtede hændelser i forbindelse med håndtering af patienter med meningitis optræder flere steder i landet, og der kan derfor være behov for, at sundhedspersonale overalt i landet kan tage ved lære af de erfaringer, Region Hovedstaden har gjort sig efter en række meningitis-dødsfald de senere år.

Det var et af de emner, som blev drøftet da vicedirektør på Bornholms Hospital Jonas Egebart på vegne af Region Hovedstaden onsdag i sidste uge mødtes med Lena Graversen, kontorchef for vidensformidling og læring i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jonas Egebart stod tidligere på året i spidsen for et analyseteam bestående af personale, pårørende og eksperter i meningitis, meningokoksygdom og forbedringsarbejde, som i ti handleplaner kom med anbefalinger til, hvordan risikoen for dødsfald af meningitis og meningokoksygdom kan reduceres. Handleplanerne er aktuelt ved at blive implementeret i Region Hovedstaden 2017

De anbefaler bl.a., at der skal sikres hurtigere behandling af meningitis, bl.a. ved at reducere tiden fra patientens første kontakt til sundhedsvæsenet, til relevant behandling er påbegyndt, at patienter og pårørendes egen viden bedre inddrages, at patienter ikke hjemsendes, inden de har fået svar på akutte prøver og bedre vidensdeling nationalt.

Overvejer nationale initiativer

Lena Graversen roser Region Hovedstadens arbejde for at lære af de tragiske meningitis-dødsfald i regionen.

»På vores møde præsenterede regionen resultatet af deres arbejde, og de handleplaner som er ved at blive konkretiseret i regionens sundhedsvæsen. Det er et fint og relevant arbejde med en række gode initiativer, Region Hovedstadens analyseteam har lavet. Det kan bidrage til læring – også på nationalt plan,« siger Lena Graversen.

Ifølge Lena Graversen vil Styrelsen for Patientsikkerhed nu overveje, om der skal tages nationale initiativer på området.

»Det kunne f.eks. være i form af en temadag, hvis formål er den brede læringsvinkel, og hvor relevante fagpersoner kan fortælle om erfaringer med visitation af patienter med symptomer på meningitis – og nok især med fokus på, hvilke barrierer læger kan have for at sætte en udredning i gang,« siger Lena Graversen.

Skriv kommentar