Enhertu fordobler den progressionsfrie overlevelse ved metastaserende brystkræft Behandling med Enhertu kommer til at redefinere, hvordan vi klassificerer brystkræft, og vil signifikant udvide den del af patientgruppen, som kan få fordel af HER2-målrettede terapier, siger forsker.

Brugen af Enhertu (trastuzumab deruxtecan), som er et nyt HER2-målrettet antistof-konjugat, fordoblede den progressionsfrie overlevelse sammenlignet med standardbehandling hos patienter med metastaserende brystkræft med lav HER2-ekspression.

Det viser nye data, der for nyligt er blevet præsenteret på den årlige kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Behandlingen forbedrede også signifikant patientoverlevelsen ved metastaserende brystkræft uafhængigt af hormonreceptorstatus og har dermed potentialet til at redefinere, hvordan en stor gruppe patienter med metastaserende brystkræft vil blive behandlet.

»Vores studie viser, at Enhertu kan være en ny og højeffektiv målrettet behandling til den nyligt definerede patientgruppe med HER2-lavstatus. Det er derfor vigtigt for patienter at kende HER2-udtrykket for deres kræft, ikke bare om kræften er positiv eller negativ. Det gælder, specielt eftersom HER2-lavstatus kan bestemmes med almindeligt tilgængelige tests,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Shanu Modi fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

I studiet, DESTINY-BREAST04, blev 557 patienter fra Asien, Europa og Nordamerika med HER2-lavstatus metastaserende brystkræft, som tidligere var forsøgt behandlet med én eller to linjer kemoterapi, randomiseret to til én til behandling med enten Enhertu eller lægens valg af standardbehandling.

Efter en median opfølgningsperiode på 18,4 mdr. havde patienter i behandling med Enhertu 49 pct. reduceret risiko for sygdomsprogression og 36 pct. reduceret risiko for død sammenlignet med personer, som havde modtaget standardbehandling.

Den progressionsfrie overlevelse var dobbelt så høj (10,1 mdr. mod 5,4 mdr.)

Overlevelsen var også markant længere med en median overlevelse på 23,9 mdr. ved behandling med Enhertu mod 17,5 mdr. ved behandling med standard kemoterapi.

Forekomsten af bivirkninger var ens mellem de to grupper.

I pressemeddelelsen kommenterer en udefrakommende forsker på resultaterne:

»Ved effektivt at definere en ny kategori af patienter med brystkræft, HER2-lavstatus, vil dette forsøg redefinere, hvordan vi klassificerer brystkræft og vil signifikant udvide den population af patienter, som kan få gavn af HER2-målrettede terapier,« siger læge og ASCO-ekspert i brystcancer Jane Lowe.

Skriv kommentar