En unik udvikling inden for diabetes er i gang
Foto: Lars Andersen

En unik udvikling inden for diabetes er i gang I 2017 så det første Steno Diabetes Center i offentligt regi dagens lys, og i dag er der veletablerede centre i alle fem regioner. Vores satsning på bedre forskning, uddannelse, forebyggelse og behandling har nu et par år på bagen, men hvad har vi nået indtil nu? Og hvordan kan vi bruge vores erfaringer til at nytænke sundhedsvæsenet?

Etableringen af regionale Steno Diabetes Centre har givet en unik mulighed for at samarbejde på tværs af landet om diabetesbehandlingen. Det er unikt, fordi det er regionalt forankret, men samarbejdet er tværfagligt, tværsektorielt og nationalt.

Alle centrene er blevet etableret på samme baggrund med en donation fra Novo Nordisk Fonden på 7,5 mia. kr., der kickstartede det hele. I dag er hvert center ejet og drevet af hver sin region. Alle centrene er stort set født med samme vilkår og næsten på samme tid, og dialogen og samarbejdet mellem centrene har fra starten af været frugtbart.

Centrene har tilsammen musklerne og viljen til reelt at ændre på både forebyggelse og behandling af diabetes i hele Danmark. Det er stort, og vi kan allerede se mange positive effekter af det.

Digitalt og forskningsbaseret

Allerede i starten af COVID-19-pandemien så vi og det øvrige sundhedsvæsen, hvordan behovet for digitale løsninger og nye måder at levere sundhedsydelser på fik et ikke-planlagt løft, så der nu for alvor er sat gang i den digitale transformation på diabetesområdet på tværs af landet. Her har vi et tæt samarbejde, så vi løbende deler vores erfaringer om bl.a. form, organisation og uddannelsesbehov.

Når vores hurraråb er så høje, er det fordi, vi virkelig tror på denne måde at organisere et sundhedsfagligt område på

Tilsvarende samarbejder alle centre med Helbredsprofilen.dk og Videncenterfordiabetes.dk om at lave film om diabetes og fagligt indhold, der skal sikre let forståelig viden om bl.a. sygdom, behandling og hverdagslivet med diabetes og dermed støtte borgere med diabetes i deres håndtering af sygdommen.

Vi samarbejder også på tværs af centrene inden for forskning og uddannelse for at styrke vores viden om diabetes. Der er netop uddelt det første Steno National Collaborative Grant på 25 mio. kr., hvor flere af landets førende forskere fra alle fem Steno Diabetes Centre er involveret. Forskningsprojektet bygger på en national type 2-diabetesbiobank, DD2, og skal undersøge, hvorfor personer med type 2-diabetes er forskellige, og hvordan de derfor skal behandles forskelligt.

Bedre vilkår for alle med diabetes

Selvom vi som Steno Diabetes Centre har et særligt fokus på diabetesbehandling i hospitalssektoren, prioriterer vi alle også sammenhængende indsatser på tværs af sektorer i det vigtige samarbejde med kommuner, almen praksis og psykiatri.

Lige nu er vi i gang med at udvikle tilbuddet om sammedags-screening. Ved sammedagsscreening samler man alle undersøgelser for komplikationer til diabetes på én dag. Det sparer tid for borgeren, der ikke skal rundt til forskellige behandlere på forskellige matrikler forud for den afsluttende samtale, hvor der følges op på alle undersøgelserne. Og det giver langt bedre overblik og sammenhæng over behandlingen – for begge parter.

Men bedst af alt: Den enkelte med diabetes oplever det som et stort kvalitetsløft

Tilbuddet er ikke kun til de borgere, som er tilknyttet et ambulatorium på sygehuset, men også til personer med diabetes, som følges i almen praksis. Det giver mening, fordi det bidrager til at løfte kvalitet og effektivitet af screeningsprogrammerne i hele landet, mindsker geografiske forskelle og giver mulighed for at komme tidligt i gang med den relevante og individuelt tilpassede behandling.

Men bedst af alt: Den enkelte person med diabetes oplever det som et stort kvalitetsløft, som både sparer tid, men i særdeleshed skaber overblik.

På dataområdet har vi også udviklingsprojekter som f.eks. Samblik, der afprøves og udvikles i et Steno Diabetes Center med henblik på mulig skalering efterfølgende. Her samles og vises helbredsdata på den enkelte person med diabetes på tværs af sektorer, så alle behandlere fremover får samme dataoverblik over behandlingsforløbet.

Både hurraråb og ydmyghed

Når vores hurraråb er så høje, er det fordi, vi virkelig tror på denne måde at organisere et sundhedsfagligt område på. Men vi skal huske at være ydmyge over for den præmis, som Steno Diabetes Centrene har indlejret i sig. Vi har mange udviklingsprojekter i gang og en umiddelbar levetid på ti år, hvorefter donationen udløber.

Det kræver af os alle, at vi i arbejdet skal have for øje, at det skaber værdi og effekt, samt at positive udviklingsprojekter er bæredygtige og realistisk skal kunne implementeres og drives videre på den lange bane, dvs. af et samlet sundhedsvæsen uden afhængighed af fondspenge.

I forlængelse af dette har vi en gul seddel på hvert vores skrivebord, der konstant skal huske os på, at diabetes blot er én sygdom i endokrinologien og det intern medicinske speciale, ja sågar blot én ud af mange kroniske sygdomme. Det er en bunden opgave at sørge for, at alle vores gode erfaringer både inden for forskning, uddannelse, forebyggelse, behandling og organisering skal komme bredt til gavn, så samarbejdet og læringen i fremtiden strækker sig længere end til diabetesområdet.

Så vi har en stor opgave foran os, som skal tages alvorligt. Vi kan dog fortsat ikke få armene ned. Alle Steno Diabetes Centre er sat i verden for at skabe bedre behandling for personer med diabetes – i alle sundhedsvæsenets sektorer. Og med alt det, der syder og bobler af udviklingsprojekter rundt omkring, tror vi på, at vi kan se positive effekter på den generelle diabetesbehandling i Danmark, samt at vi kan være med til at skabe et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen på tværs af sektorer og landet inden for de næste par år.

Kommentarer

Skriv kommentar